Меню


Рубрика: Трудови отношения

Особености на трудовото правоотношение на служителите в държавната администрация
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф.
стр. 5

Работа при ненормиран работен ден и трудов договор за непълно работно време
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 16

След незаконно уволнение си връщате стажа, но не и отпуска
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 22


Рубрика: Държавна служба

Прекъсване ползването на платения годишен отпуск на държавен служител
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 23


Рубрика: Човешки ресурси

Компетентностен подход за оценяване на човешките ресурси
авторски материал
Автор / източник: Румяна Младенова
стр. 28


Рубрика: Заплащане и обезщетения

За някои спорни въпроси при налагането на запор върху трудовото възнаграждение
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 46


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Системен подход за ергономична оценка на работните места и мерки за тяхното подобряване
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 54


Рубрика: Заетост и квалификация

Комитетът за наблюдение на ОП „Развитие на човешките ресурси“ одобри преразпределяне на спестения финансов ресурс към действащите схеми за заетост и обучение
авторски материал
Автор / източник: Наталия Ефремова
стр. 63


Рубрика: Социално осигуряване

Ред за установяване и погасяване на задълженията за осигурителни вноски
авторски материал
Автор / източник: Иван Карановски
стр. 68

Попълване на документи за осигурителен стаж - Образец УП-3 и на декларация образец № 1 за работещите при непълно работно време
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 78


Рубрика: Социална интеграция

Нови решения в сферата на социалното подпомагане
авторски материал
Автор / източник: Михаела Тодорова
стр. 88


Рубрика: Здравно осигуряване

Смяна на личен лекар по Интернет
авторски материал
Автор / източник: в-к "Трета възраст"
стр. 90


Социална фактология
стр. 91

"Важно е да знаете!"


Приложение:
Какво трябва да съдържа трудовото досие на служителя
авторски материал
Автор / източник: Атанас Йорданов