Меню

Рубрика: Трудови отношения

Относно уволнението по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда на работници и служители, които работят при условията на I и II категория труд
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф.
Стр. 5

Отменени основания за прекратяване на трудовия договор
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
Стр. 12

Ползваният отпуск увеличава срока на изпитване
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
Стр. 13

Облекчени условия на труд при работа през нощта
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
Стр. 14

Неплатеният отпуск се разрешава и зависи от настоящия работодател
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
Стр. 17

Шест дни неплатен отпуск при повторно кандидатстване във ВУЗ
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
Стр. 17

Обезщетението при пенсиониране не се облага с данък
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
Стр. 19

Прекратяване на договора при липса на квалификация
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
Стр. 20

За разликата между трудов и осигурителен стаж
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
Стр. 21

Решение № 1383 от 14.07.2006 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
Стр. 22

 
Рубрика: Държавна служба

Държавният служител е длъжен да пази престижа на службата си и в своя обществен и личен живот
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
Стр. 26

За задължението за подаване на декларация по чл. 29а от Закона за държавния служител
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
Стр. 28

Писма от практиката на МДААР
административна практика
Автор / източник: МДААР
Стр. 31

 
Рубрика: Заплащане на труда

Нови нормативни решения относно допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
Стр. 35

Допълнително трудово възнаграждение за образователна и научна степен
авторски материал
Автор / източник: Гълъб Донев
Стр. 36

 
Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Провеждане на задължителни периодични медицински прегледи на работниците
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
Стр. 39

 
Рубрика: Пазар на труда

Национална програма "В подкрепа на майчинството"
авторски материал
Автор / източник: Виолета Христова
Стр. 41

Евроинтеграция - свободно движение на хора
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
Стр. 45

Индексиране на пенсиите от 1 юли 2007 година
авторски материал
Автор / източник: Елена Костова
Стр. 48

 
Рубрика: Социално осигуряване

Минималните осигурителни доходи, определени със ЗБДОО, се прилагат за всички работници и служители, независимо от установеното работно време
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Здравкова
Стр. 51

Издаване на дубликат на изгубена осигурителна книжка
авторски материал
Автор / източник: Ваня Никова
Стр. 55

България в трудова Европа ­ инструменти за гарантиране на социалната сигурност на работниците-мигранти - 3
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
Стр. 57

Писма от практиката на НОИ
административна практика
Автор / източник: НОИ
Стр. 60

Развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с 50 и над 50 на сто трайно загубена работоспособност
авторски материал
Автор / източник: Жулиета Стаменова
Стр. 67

 
Рубрика: Здравно осигуряване

Смяна на личен лекар
авторски материал
Автор / източник: Петя Сотирова
Стр. 71

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
административна практика
Автор / източник: НЗОК
Стр. 73

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете"