Меню


Рубрика: Трудови отношения

Управленският опит като условие за заемането на някои ръководни длъжности
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 5

Дневни се плащат и за командировка в неделя
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 10

Година неплатен отпуск дава 30 дни трудов стаж
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 11

Удостоверителни документи, издавани от работодателя
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 12

Сключването на колективен трудов договор не е задължително
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 17

Работещите студенти в редовна форма на обучение нямат право на платен отпуск за обучение
авторски материал
Автор / източник: Ани Димитрова
стр. 18

Обезщетенията по чл. 222, ал. 2 и 3 КТ могат да се получават едновременно при прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 21


Рубрика: Държавна служба

Оспорване на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение, издадена на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за държавния служител
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 24


Рубрика: Човешки ресурси

Правилникът за вътрешния трудов ред - Съдържание и същност
авторски материал
Автор / източник: Александра Гаврилова
стр. 28


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 38

Същата или сходна работа се зачита при определянето на стажа за клас
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 41


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Кампания „Здравословни работни места - Да работим заедно за превенция на риска“
авторски материал
Автор / източник: Георги Илиев
стр. 42


Рубрика: Заетост и квалификация

Нови възможности за насърчаване на заетостта
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 57


Рубрика: Социално осигуряване

Нови моменти в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, и в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
авторски материал
Автор / източник: Румяна Станчева
стр. 62

Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за 2013 година
авторски материал
Автор / източник: Ваня Никова
стр. 72

Относно срока на осигуряване при възстановяване от съда на незаконно уволнен служител
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 80


Рубрика: Социална интеграция

Отпускане на допълнителни еднократни помощи за най-уязвимите групи от населението
авторски материал
Автор / източник: Георги Терзийски
стр. 84

Как майките - студентки вземат еднократна помощ за дете
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 87

Социална фактология
стр. 88

"Важно е да знаете!"


Приложение
Актуален ред за изчисляване и изплащане на обезщетения и помощи от ДОО през 2013 година
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...