Меню


Рубрика: Трудови отношения

Нова Наредба за защита на личните данни
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 5

Правна възможност за удължаване на работното време
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 13

Прекратяване на трудовия договор от работника на основание чл. 327 КТ
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 20


Рубрика: Държавна служба

Правно положение на служителите в политическите кабинети
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева
стр. 24

Създаване на единни правила за провеждане на студентски стажове в държавната администрация
авторски материал
Автор / източник: Даниела Сечкова
стр. 33


Рубрика: Човешки ресурси

Интервюто за работа - Как да се подготвим за него и как да се държим по време на срещата
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Атанасова
стр. 37


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Правни способи за събиране на дължимите възнаграждения или обезщетения
авторски материал
Автор / източник: Атанас Йорданов
стр. 46

Майчинството и отпускът за отглеждане на дете се броят за стаж и клас
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 57


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Обжалване на предписанията на инспекторите по труда
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 58


Рубрика: Социално осигуряване

Административно и съдебно обжалване на разпорежданията, издавани от органите на НОИ
авторски материал
Автор / източник: Снежана Малакова
стр. 66

Писмо № 96-2604-1 от 05.03.2013 г. на НОИ
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 80

Писмо № 96-888-1 от 26.02.2013 г. на НОИ
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 81

Писмо № 96-2479-1 от 19.02.2013 г. на НОИ
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 82

Писмо № 96-2342-1 от 28.01.2013 г. на НОИ
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 83

Писмо № 96-2323-1 от 28.01.2013 г. на НОИ
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 84

Болнични се плащат и след края на срочен трудов договор
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 85


Рубрика: Здравно осигуряване

Нормативни изисквания за осигуряване на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК за 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев
стр. 86


Социална фактология
стр. 91

"Важно е да знаете!"