Меню


Рубрика: Трудови отношения

Длъжен ли е работодателят да знае кои работници и служители ползват предварителна закрила при уволнение
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 5

Право на удължен платен годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 14

Преглед на последната практика на ВКС
За възможността работодателят да прекратява трудовото правоотношение чрез пълномощник
авторски материал
Автор / източник: Марио Първанов
стр. 18


Рубрика: Държавна служба

Съдебен контрол върху процедурата за оценяване изпълнението на длъжността
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 25


Рубрика: Човешки ресурси

„Изкуството“ на уволнението
авторски материал
Автор / източник: Дарина Черкезова
стр. 32


Рубрика: Заплащане и обезщетения

За новия размер на минималната работна заплата от началото на 2013 г. и плащания, обвързани с него
авторски материал
Автор / източник: Атанас Йорданов
стр. 37


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Насоки за безопасност при организиране на производствената дейност
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 45


Рубрика: Заетост и квалификация

Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от началото на 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 55


Рубрика: Социално осигуряване

Промените в социалното осигуряване през 2013 година
авторски материал
Автор / източник: Йосиф Милошев
стр. 59

Условия за придобиване право на пенсия през 2013 година
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 67


Рубрика: Здравно осигуряване

Новите финансови отговорности в задължителното здравно осигуряване, заложени в Закона за бюджета на НЗОК за 2013 година
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев
стр. 78

"Важно е да знаете!"

Приложение:
Социална фактология - Важни показатели и цифри, в сила от 01.01.2013 г.