Меню

Конвенция № 156 на МОТ за трудещите се със семейни задължения влезе в сила за България
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Красимира Средкова, проф.
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 06, стр. 5

Последните промени в Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 06, стр. 8

Отлагане ползването на платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Цвета Попова
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 06, стр. 12

Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Емилия Иванова
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 06, стр. 16

Дисциплинарният съвет ­ Същност, Компетентности, Начин на функциониране
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 06, стр. 19

Отново за синдикалното членство на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 06, стр. 24

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: МТСП
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 06, стр. 27

Политиката по доходите през 2007 година
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Теменужка Златанова
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 06, стр. 31

Актуални въпроси по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 06, стр. 36

Националното законодателство в областта на здравословните и безопасни условия на труд ­ хармонизирано с европейските изисквания
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Калина Петкова
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 06, стр. 39

Обучение на безработни по актуални професии в туристическия бранш
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Виолета Христова
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 06, стр. 54

Евроинтеграция - свободно движение на хора - 17/2006
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 06, стр. 57

Евроинтеграция - свободно движение на хора - 18/2006
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 06, стр. 59

Събиране на неоснователно получени осигурителни плащания от държавното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Йосиф Милошев
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 06, стр. 62

Събиране на неоснователно получени осигурителни плащания от държавното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Йосиф Милошев
Продукт: ЕПИ Финанси
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 06, стр. 62

Парични обезщетения за болест и майчинство, съгласно Регламент 1408/71 и Регламент 574/72
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Георги Желев
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 06, стр. 65

Писмо № 04-02-30 от 4.04.2007 г. на НОИ
“През 1998 г. ме уволниха от работа. Съдът призна уволнението за незаконно, но работодателят обжалва решението. Докато минат делата през всички инстанции изтекоха 7-8 години. Едва през 2005 г. влезе в сила решение на съда, с което уволнението ми бе признато за неправилно. Предстои ми пенсиониране и се интересувам от няколко важни за мен въпроса. Първият е дали трудовото ми възнаграждение, което съм получавал през 1998 г., ще се актуализира към днешна дата. Как трябва да се изготви удостоверение обр. УП-2 за времето от 1998 до 2005 г.? Не съм съгласен с размера на така направеното осигуряване от предприятието, в което работех, за времето на неправилното уволнение. Националната агенция за приходите направи проверка в предприятието (копие от Протокол от 17 май 2006 г.). Проверката беше извършена без моето участие и без съгласието ми. Заведох дело в СГС против размера на обезщетението за неправилното уволнение, което ми изплатиха върху неактулизирано трудово възнаграждение. Съдебните дела ме бавят и поради това не мога да си подам документите за пенсия. На 26 юли ще навърша 63-годишна възраст. Как мога да се пенсионирам като имам дело в съда? Инженер съм по професия, но през всички тези години не съм работил на постоянна работа. Включван съм от време на време в програмите по временна заетост и съм работил по договори за кратки периоди. Необходимо ли е за пенсионирането ми да имам заповед за уволнение? Поради всички тези проблеми не можах да натрупам достатъчно стаж. Има ли възможност да се пенсионирам, ако нямам стоте точки? Ще мога ли да получавам новия размер на обезщетенията за продължително оставане без работа и ще се зачита ли за стаж това време?” Тип на документа: административна практика
Автор / източник: НОИ
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 06, стр. 69

Писмо № 94Г-768-1 от 18.04.2007 г. на НОИ
“През избраните три години от базисния период 1994-1996 г. съм ползвала отпуска по болест. Моля за пояснение на каква база се изчисляват сумите за отпуската по болест, как следва да се преизчислят и какви суми да ми се включат в удостоверение обр. УП-2 - пълната сума на възнаграждението за предходния месец или само сумата на основното трудово възнаграждение, както е по трудовия договор?” Тип на документа: административна практика
Автор / източник: НОИ
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 06, стр. 74

Удостоверителни документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Петя Сотирова
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 06, стр. 79

Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 15/2007
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: НЗОК
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 06, стр. 84

Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 14/2007
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: НЗОК
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 06, стр. 84

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Георги Георгиев, д-р
ТП издание: Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 06, стр. 88

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...