Меню


Рубрика: Трудови отношения

Специфични правила за извършване на надомна работа
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 5

Изготвяне на график за отпуските през 2013 година и извършване на промени в него
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 15

Отпуск при двама работодатели
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 23

Двама работодатели - Две обезщетения за оставане без работа
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 24

Уволнението на основание чл. 328, ал. 2 от Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 25


Рубрика: Държавна служба

Съвместяване на две длъжности, определени за заемане по служебно правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 29


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Официални празници през 2013 година и заплащане за работа през почивните дни
авторски материал
Автор / източник: Атанас Йорданов
стр. 31

Допустими удръжки от трудовото възнаграждение при наличие или липса на съгласие от работника
авторски материал
Автор / източник: Цвета Попова
стр. 35


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Определен е коефициентът на трудов травматизъм за прилагане през 2013 година
авторски материал
Автор / източник: Калина Петкова
стр. 40


Рубрика: Пазар на труда

Нова Тарифа за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
авторски материалл
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 44


Рубрика: Социално осигуряване

Отпуск и обезщетение за гледане на болен член от семейството
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 47

Право на обезщетение за безработица имат лицата, които не упражняват трудова дейност, за която подлежат на осигуряване по чл. 4 КСО
авторски материал
Автор / източник: Ани Димитрова
стр. 55

За пенсия догодина - 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 58


Рубрика: Социално подпомагане

Ред за получаване на целева помощ за отопление с твърдо гориво за сезон 2012-2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Михаела Тодорова
стр. 59


Рубрика: Здравно осигуряване

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 61


Указател на публикациите в дайджест "Труд и право" през 2012 г.
стр. 64

"Важно е да знаете!"