Меню


Рубрика: Трудови отношения

Задължения на работодателя за предоставяне на информация и провеждане на консултации
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 5

Прекратяване на трудов договор със срок за изпитване
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 15

Колко време може да се работи допълнително
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 18

Дисциплинарна отговорност при злоупотреба с телекомуникационни средства на предприятието
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 19

Предоставяне на парични и предметни награди от работодателя
авторски материал
Автор / източник: Цвета Попова
стр. 26

Договорът се прекратява с изтичането на срока му
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 30


Рубрика: Човешки ресурси

Обучението на персонала - Основни етапи и цели
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Атанасова
стр. 31


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Промени в Закона за администрацията, въвеждащи нови изисквания към получаваните допълнителни възнаграждения
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 44

Не могат да ви наказват с удръжки от заплатата Консултация
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 55


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Добрите условия на труд включват и добри психосоциални фактори на работното място
авторски материал
Автор / източник: Виолета Добрева
стр. 56


Рубрика: Пазар на труда

Стажантските договори - Възможно решение на проблемите с младежката заетост
авторски материал
Автор / източник: Таня Стивасарева
стр. 63


Рубрика: Социално осигуряване

Прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на ЕС, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
авторски материал
Автор / източник: Бисер Петков
стр. 68

Нови правила, свързани с осигуряването на кандидатите за младши съдии и младши прокурори
авторски материалл
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 73

Слагате край на трудовия договор, за да се пенсионирате
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 78


Рубрика: Социално подпомагане

Как търси работа човек с увреждания
авторски материал
Автор / източник: Росица Калчева
стр. 79


Рубрика: Здравно осигуряване

През декември можем да сменим личния си лекар
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 82

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"


Приложение
Списък на задължителните и препоръчителни документи по безопасност и здраве при работа в предприятието
авторски материал
Автор / източник: Георги Илиев