Меню


Рубрика: Трудови отношения

Още едно виждане за Решение № 7 от 2012 г. на Конституционния съд по измененията в Кодекса на труда от януари 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф.
стр. 5

Ред за уведомяване на НАП след изтичане на 3-дневния срок от сключването на трудовия договор
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 17

Няма законова забрана лице, което е сключило трудов договор с работодател за работа по трудово правоотношение, да сключи с него, в качеството му на възложител, и граждански договор за извършване на определена услуга
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 22

Липсата на „молба за назначаване“ не е причина, която да води до недействителност на трудовия договор
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 22

Задължението на работодателя да начислява и да плаща на работника уговореното трудово възнаграждение възниква от датата на постъпването му на работа
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 23

Работодателят следва да регистрира трудовия договор в 3-дневен срок от датата на сключването му, а преди датата на постъпване на работа да предостави на работника или служителя копие от уведомлението и екземпляр от сключения трудов договор
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 23

Уговореният срок на предизвестие при прекратяване на трудовия договор трябва да е еднакъв и за двете страни и неговата продължителност се вписва в трудовия договор
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 24

„Изключение“ е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 25

Превръщане на срочния трудов договор в безсрочен
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 26

Действие на срока за изпитване
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 27

За задължението на работодателя да осигури длъжностна характеристика на работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 28

Работното място на майката се пази
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 33

Важни проблеми във връзка с „маловажното“ нарушение на трудовото законодателство
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 34


Рубрика: Държавна служба

Новата наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 42


Рубрика: Човешки ресурси

Какво представлява стрес-мениджмънтът, или управлението на стреса
авторски материал
Автор / източник: Емилия Дойчева
стр. 50


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Право на обезщетение при недопускане на работника или служителя на работа
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 59


Рубрика: Пазар на труда

Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите от юли 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Найденов
стр. 63


Рубрика: Социално осигуряване

Промените в Кодекса за социално осигуряване от 1 август 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 66

За правото на отпуск на бащата при раждане на дете и на парично обезщетение от ДОО
авторски материал
Автор / източник: Атанас Йорданов
стр. 71


Рубрика: Здравно осигуряване

Промени в Закона за здравното осигуряване, в сила от 7 август 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: ИК "Труд и право"
стр. 81

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Приложение:
Обхват и изисквания към вътрешнофирмения контрол по безопасност и здраве при работа
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...