Меню


Рубрика: Трудови отношения

От 15 май 2012 г. е в сила новата наредба за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 5

Как може да се полага допълнителен труд
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 16

Законови възможности за възлагане на допълнителни функции в рамките на трудовото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 17

Обезщетенията по чл. 222, ал. 1 и 3 КТ могат да се изплащат едновременно при прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 26

Предложения за промени в Кодекса на труда, насочени към по-добро съчетаване на семейния с трудовия живот
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 29


Рубрика: Държавна служба

Трудоустрояване на държавен служител
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 32

Държавен служител не може да е едноличен търговец
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 35


Рубрика: Човешки ресурси

Обновен пътеводител по управление на човешките ресурси
авторски материал
Автор / източник: Димитър Каменов
стр. 37

Как да оцените качествата на кандидатитеза свободна длъжност
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Атанасова
стр. 40


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Право на обезщетение при издадено предписание от здравните органи за трудоустрояване
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 52


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Човешкият фактор като причина за трудов травматизъм
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 54


Рубрика: Пазар на труда

Открита е процедура за приемане на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент II
авторски материал
Автор / източник: ИК "Труд и право"
стр. 60


Рубрика: Социално осигуряване

Какво трябва да знаем, когато коригираме или заличаваме данни, подадени с декларация-образец № 1 „Данни за осигуреното лице”
авторски материал
Автор / източник: Румяна Станчева
стр. 65

За правото на обезщетение по чл. 54 КСО
авторски материал
Автор / източник: Райна Койчева
стр. 72

Нови минимални размери на пенсиите за трудова дейност от 1 юни 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Елина Чалъкова
стр. 78


Рубрика: Здравно осигуряване

Решение № 35 от 07.02.2011 г. на АдмС - В. Т.
Внасянето на вноските за здравно осигуряване става едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване на заетите по трудови правоотношения и те са нормативно определени в чл. 7 КСО, като не се налага съобщаването им на лицата по друг начин.
съдебна практика

Автор / източник: АДМС
стр. 80

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...