Меню


Рубрика: Трудови отношения

Какви изисквания могат да бъдат поставяни за заемането на свободни длъжности
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 5

Презумпция за трудов договор,сключен за неопределено време
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 11

Отчитане и удължаване на работното време
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 15

Дисциплинарната отговорност
авторски материал
Автор / източник: Марио Първанов
стр. 19

Как може бързо да се напусне работа
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 30

Трудовата книжка се попълва незабавно от работодателя
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 31


Рубрика: Държавна служба

За разликите при дисциплинарната отговорност на държавните служители и служителите по трудово правоотношение в администрацията
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева
стр. 32


Рубрика: Човешки ресурси

Дистанционното обучение - Ефективна съвременна форма за професионална квалификация на заети лица
авторски материал
Автор / източник: Емилия Дойчева
стр. 37


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Въпроси и отговори по прилагане на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 43

Плащат се поне 60 процента от заплатата
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 48


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Вписване на констатациите на контролните органи по спазване на трудовото законодателство в ревизионната книга на предприятието
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 49


Рубрика: Пазар на труда

Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите за 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Найденов
стр. 52

Условия и ред за регистрация на предприятия за временна работа
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 58


Рубрика: Социално осигуряване

Прилагане на Наредба № Н-8 през 2012 г. и изисквания към съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от осигурителите и самоосигуряващите се лица
авторски материал
Автор / източник: Катя Кашъмова
стр. 69

Актуално
Министерският съвет одобри изменения в подзаконовата уредба на социалното осигуряване, свързани с промените в КСО от 1 януари 2012 г.
Автор / източник: ТП
стр. 77

Обезщетения, заварени от 2011 година, не се променят
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 81


Рубрика: Здравно осигуряване

Промени в нормативната и финансовата рамка на медицинската и денталната помощ, заплащана от НЗОК през 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев
стр. 82

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...