Меню

Рубрика: Трудови отношения

Препоръка от работодателя при кандидатстване на работника или служителя на друга работа
авторски материал
Автор / източник: Цвета Попова
Стр. 5

По-голям отпуск за членове на синдикат
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
Стр. 8

Как се определят пътните разноски при командировка
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
Стр. 9

Разместване на почивните дни през 2007 г.
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
Стр. 10

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
Стр. 13

Обезщетението за неизползван платен годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
Стр. 15

За записа “независимо от последвалата реабилитация” като изискване за заемане на длъжността
авторски материал
Автор / източник: Стефан Шекерджийски
Стр. 17

 
Рубрика: Държавна служба

Комисия за провеждане на конкурс по смисъла на Закона за държавния служител
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
Стр. 21

При дисциплинарно наказание “уволнение” заповедта за наказание следва да се връчи на наказания служител
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
Стр. 24

Писмо № 01-01-4 от 19.03.2007 г. на МДААР
административна практика
Автор / източник: МДААР
Стр. 26

 
Рубрика: Управление на човешките ресурси

Обявата за работа ­ Как да привлечем вниманието на потенциалните кандидати за вакантна длъжност
авторски материал
Автор / източник: Анна Габровска
Стр. 28

 
Рубрика: Заплащане на труда

Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф.
Стр. 32

Основни заплати за персонала в читалищата
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
Стр. 36

Ведомството решава как да се плаща заплатата
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
Стр. 38

 
Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Нова стратегия на Европейския съюз за 25% по-малко трудови злополуки
авторски материал
Автор / източник: Георги Илиев
Стр. 40

 
Рубрика: Пазар на труда

Обявяване на свободни работни места от работодателите от Европейското икономическо пространство
авторски материал
Автор / източник: Виолета Христова
Стр. 52

Евроинтеграция - свободно движение на хора
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
Стр. 54

 
Рубрика: Социално осигуряване

Промени в Кодекса за социално осигуряване, засягащи задължителното пенсионно осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Елка Атанасова
Стр. 59

Право на обезщетение за дълготрайна безработица
авторски материал
Автор / източник: Грета Иванова
Стр. 66

Обезщетение за бременност и раждане след прекратяване на осигуряването
авторски материал
Автор / източник: Михаела Тодорова
Стр. 68

България в трудова Европа ­ инструменти за гарантиране социалната сигурност на работниците-мигранти. Регламент № 1408/71 ­ роля и значение.
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
Стр. 71

Прилагане на схемите за социална сигурност в рамките на Европейската общност по отношение на командированите лица
авторски материал
Автор / източник: Дорина Марчева
Стр. 77

 
Рубрика: Здравно осигуряване

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
административна практика
Автор / източник: НЗОК
Стр. 82

 
Рубрика: Информационен магазин

Напътствия за живота от Далай Лама

"Важно е да знаете"

Акценти

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...

Ново в ЕПИ

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...