Меню


Рубрика: Трудови отношения

Използване на технически способи за контрол на работното време и достъпа в предприятието
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 5

Половината работен ден може да се поеме от заместник
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 11

Право на неплатен отпуск по Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 12

Договорът може да се прекрати и преди да изтече предизвестието
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 17

Увеличеният размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ се дължи и при придобито право на пенсия на основание чл. 68, ал. 3 КСО
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 18

Възможности за по-бързо събиране на дължимите вземания по трудово правоотношение, предоставяни от ГПК
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 22


Рубрика: Държавна служба

Оспорване на актовете за прекратяване на правоотношението по реда на Закона за държавния служител
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 26


Рубрика:
Човешки ресурси

Започна приемането на заявление за за участие в схемата "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" по ОП "Развитие на човешките ресурси"
авторски материал
Автор / източник: ТП
стр. 31


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Заплащане на труда, положен през празничните дни на септември
авторски материал
Автор / източник: Атанас Йорданов
стр. 35

„Клас“ се зачита само при цял работен ден
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 39


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Поддръжката и ремонтът на работното оборудване са фактори на безопасността при работа
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 40


Рубрика: Пазар на труда

Как се праща жалба до съда в Страсбург
авторски материал
Автор / източник: Йорданка Тодорова
стр. 47


Рубрика: Социално осигуряване

Обезщетенията за безработица - Отпускане, изплащане и размери
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 50

Работодателят издава документи за стаж и пенсия безплатно
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 57

До края на годината трябва да бъдат подадени заявленията за зачитане на осигурителен стаж от лицата, работили на територията на бившата ГДР
авторски материал
Автор / източник: Евгения Табакова
стр. 58


Рубрика: Здравно осигуряване

Въпроси и отговори по осигуряването
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 63


Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Общинският съвет - Статут, правомощия и задължения
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова