Меню


Рубрика: Трудови отношения

Организациите на работниците и служителите и тези на работодателите запазват своята представителност до 13 юни 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 5

Отлагане на платения годишен отпуск от работодателя поради важни производствени причини
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 9

Работодателят може да забрани втори договор
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 11

Възможности за възстановяване на трудовия стаж на работника, при изгубена трудова книжка
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 12

Един час по-малко труд в дните на предизвестие
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 17

Работодателят е длъжен да осигури средства за изплащане на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ на работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 18

След майчинство жената се връща на старата работа
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 21


Рубрика: Държавна служба

Правни способи за защита на държавния служител при налагане на дисциплинарно наказание
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 23

Особености на служебното правоотношение със срок за изпитване
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева
стр. 29


Рубрика: Човешки ресурси

Как да подберете кандидат за работа
авторски материал
Автор / източник: сайт "Кариери"
стр. 36

Актуално
Агенцията по заетостта стартира нов сайт по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Автор / източник: "ТП"
стр. 39


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Новият размер на минималната работна заплата и основни плащания, обвързани с нея
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 40

Преподавателите във висши училища, за които е установен ненормиран работен ден, имат право на увеличено възнаграждение за работата си в почивни и празнични дни
авторски материал
Автор / източник: Мария Чочова
стр. 49

Трудовият стаж в страни от ЕС се признава за „клас“
авторски материал
Автор / източник: Мая Пангелова
стр. 52


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Задължение за обслужване от служба по трудова медицина и функции на СТМ - Въпроси и отговори
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 54


Рубрика: Социално осигуряване

Промени в осигуряването на някои категории лица,след измененията в КСО от август 2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Румяна Станчева
стр. 58

В кои случаи се изплащат обезщетения от ДОО на пенсионер, работещ по трудов договор
авторски материал
Автор / източник: Атанас Йорданов
стр. 67

Изменения и допълнения в КСО, отнасящи се за задължителното пенсионно осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Елина Костова
стр. 73


Рубрика: Социално подпомагане

Промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 77


Рубрика: Здравно осигуряване

Профилактичните прегледи – Права и задължения на осигурените лица и пациентите
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев
стр. 81

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

 

Приложение
Колективно преговаряне и сключване на колективен трудов договор в предприятието - Вписване на КТД
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...