Sidebar

Меню


Рубрика: Трудови отношения

Организациите на работниците и служителите и тези на работодателите запазват своята представителност до 13 юни 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 5

Отлагане на платения годишен отпуск от работодателя поради важни производствени причини
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 9

Работодателят може да забрани втори договор
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 11

Възможности за възстановяване на трудовия стаж на работника, при изгубена трудова книжка
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 12

Един час по-малко труд в дните на предизвестие
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 17

Работодателят е длъжен да осигури средства за изплащане на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ на работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 18

След майчинство жената се връща на старата работа
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 21


Рубрика: Държавна служба

Правни способи за защита на държавния служител при налагане на дисциплинарно наказание
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 23

Особености на служебното правоотношение със срок за изпитване
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева
стр. 29


Рубрика: Човешки ресурси

Как да подберете кандидат за работа
авторски материал
Автор / източник: сайт "Кариери"
стр. 36

Актуално
Агенцията по заетостта стартира нов сайт по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Автор / източник: "ТП"
стр. 39


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Новият размер на минималната работна заплата и основни плащания, обвързани с нея
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 40

Преподавателите във висши училища, за които е установен ненормиран работен ден, имат право на увеличено възнаграждение за работата си в почивни и празнични дни
авторски материал
Автор / източник: Мария Чочова
стр. 49

Трудовият стаж в страни от ЕС се признава за „клас“
авторски материал
Автор / източник: Мая Пангелова
стр. 52


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Задължение за обслужване от служба по трудова медицина и функции на СТМ - Въпроси и отговори
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 54


Рубрика: Социално осигуряване

Промени в осигуряването на някои категории лица,след измененията в КСО от август 2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Румяна Станчева
стр. 58

В кои случаи се изплащат обезщетения от ДОО на пенсионер, работещ по трудов договор
авторски материал
Автор / източник: Атанас Йорданов
стр. 67

Изменения и допълнения в КСО, отнасящи се за задължителното пенсионно осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Елина Костова
стр. 73


Рубрика: Социално подпомагане

Промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 77


Рубрика: Здравно осигуряване

Профилактичните прегледи – Права и задължения на осигурените лица и пациентите
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев
стр. 81

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

 

Приложение
Колективно преговаряне и сключване на колективен трудов договор в предприятието - Вписване на КТД
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

18 - 19 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Валентина Василева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец януари:
1. 18 - 19 януари 2018 г., Конферентна зала "Европа"
2. 24 – 26 януари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

14 декември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г

15 декември 2017 г.
Плевен, бул. "Цар Борис III" № 2, Конферентна зала на хотел "Ростов"
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

12 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 108.00 лв.

Промените в трудовите отношения, социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

16 – 17 януари 2018 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 192.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!