Меню

Рубрика: Трудови отношения

В състояние ли е работодателят да предотврати всички форми на дискриминация на работното място
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 5

Работното облекло и униформата вече трябва да се връщат
авторски материал
Автор / източник: Мая Пангелова
стр. 13

Право на допълнително трудово възнаграждение за безплатна храна на непедагогическия персонал в детските градини
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 15

Непълнолетен се назначава с разрешение на Инспекцията по труда
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 19

Основания за прекратяване на трудовия договор при болест и обезщетения, които се полагат на работника
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 21


Рубрика: Държавна служба

Основания за търсене на дисциплинарна отговорност на държавния служител и видове дисциплинарни наказания
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 27


Рубрика: Човешки ресурси

Тиймбилдингът - Ефективен метод за изграждане на екипи
авторски материал
Автор / източник: Емилия Дойчева
стр. 34


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Длъжен ли е работодателят по трудовия договор да отчита времето, през което лицата са били самоосигуряващи се или изпълнители по договори за управление и контрол
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 41

За по-ниско платена работа заболелият служител получава обезщетение
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 49


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Инструкция за безопасност и здраве при работа с видеодисплей
авторски материал
Автор / източник: Мария Хасъмска
стр. 52


Рубрика: Пазар на труда

МТСП отговаря: Въпроси и отговори
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 56


Рубрика: Социално осигуряване

Кога не се дължат лихви от лицата, получили неправомерно парични обезщетения за отглеждане на малко дете, когато то е било настанено в детско заведение
авторски материал
Автор / източник: Нели Вангелова
стр. 59

Възстановяване на прехвърлените средства от професионален пенсионен фонд по реда на новия § 4б от ПЗР на КСО
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 64

Условия за по-ранно пенсиониране до 2020 година
авторски материал
Автор / източник: в-к "Трета възраст"
стр. 74


Рубрика: Здравно осигуряване

Права на пациентите при оказване на болнична помощ
авторски материал
Автор / източник: Петя Сотирова
стр. 76

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"