Меню

Рубрика: Трудови отношения

България пред международния трудов ред
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф.
Стр. 5

Промените в режима на Ползване на отпуск за бременност и раждане
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
Стр. 10

Обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ при прекъсване на трудовия стаж
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
Стр. 16

 
Рубрика: Държавна служба

Последните изменения в Закона за държавния служител
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
Стр. 19

Кой осъществява контрола за спазване на Закона за държавния служител
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
Стр. 21

Подобряване на подбора на персонала и системата за кариерно развитие в държавната администрация
административна практика
Автор / източник: МДААР
Стр. 23

Писмо № 29-А-45 от 8.11.2006 г. на МДААР
административна практика
Автор / източник: МДААР
Стр. 24

 
Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Ефективен мениджър ли сте?
авторски материал
Автор / източник: Димитър Каменов, проф. д-р
Стр. 26

 
Рубрика: Пазар на труда

Удръжки върху социалните разходи за поевтиняване на храненето
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
Стр. 28

Заплащане на положен извънреден труд
авторски материал
Автор / източник: Димо Ламбринов
Стр. 30

 
Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Задължения на длъжностните лица за безопасно протичане на производствения процес
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
Стр. 33

 
Рубрика: Социално осигуряване

Какво трябва да знаем при подаването на данни за осигуряването през 2007 г.
авторски материал
Автор / източник: Румяна Станчева
Стр. 37

Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, в сила от 01.01.2007 г.
авторски материал
Автор / източник: Любка Борисова
Стр. 42

 

 
Рубрика: Социално подпомагане

Още за промените в реда за изплащане на паричните обезщетения и помощите от ДОО
авторски материал
Автор / източник: Даниела Асенова
Стр. 52

Националната програма за закрила на детето през 2007 година
авторски материал
Автор / източник: Йоанна Петрова
Стр. 61

 
Рубрика: Здравно осигуряване

Право на медицинска помощ на здравноосигурените български граждани при свободното им придвижване в ЕС
авторски материал
Автор / източник: Петя Сотирова
Стр. 68

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
административна практика
Автор / източник: НЗОК
Стр. 74

 
Рубрика: Приложение

Режим на работа в България на граждани на страните от Европейското икономическо пространство след 01.01.2007 г.
административна практика
Автор / източник: АЗ
Стр. 88

Акценти

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...

Ново в ЕПИ

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...