Меню


Рубрика: Трудови отношения

Изменение на съдържанието на трудовото правоотношение по писмено споразумение между страните
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 5

Преместването на друга работа като антикризисна мярка
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 8

Времето, през което се получава обезщетение за безработица, не се включва в трудовия стаж по чл. 222, ал. 3 КТ
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 12

Уволнението поради фиктивно свиване на работата е незаконно
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 14

Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 16

Предварителна закрила при уволнение по чл. 333, ал. 4 от Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Марио Първанов
стр. 21


Рубрика: Държавна служба

Конкурентният подбор при заемане на по-висока длъжност
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева
стр. 28

Държавните служители ползват отпуск за обучение по реда на Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 33


Рубрика: Човешки ресурси

Интервюто в подбора на кандидати за работа
авторски материал
Автор / източник: Емилия Дойчинова
стр. 36


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Заместникът взема по-високата заплата
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 46

Решение № 364 от 3.05.2010 г. на ВКС, III г.о.
Работодателят не може да удържа от трудовото възнаграждение на работника или служителя при дисциплинарно уволнение, обезщетението по чл. 221, ал. 2 КТ. Удръжките, които работодателят може да прави от трудовото възнаграждение без негово съгласие, са изчерпателно изброени в чл. 272, ал. 1 КТ и между тях не е посочено обезщетението по чл. 221, ал. 2 КТ. Спорът относно неправилното удържане на това обезщетение е с правно основание чл. 128, ал. 2 КТ. Той е трудов спор по чл. 357 КТ и искът по него се предявява в общия 3-годишен давностен срок по чл. 358, ал. 1, т. 3 КТ, и започва да тече от деня, в който е трябвало да се извърши по надлежния ред - чл. 358, ал. 2, т. 2 КТ.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 47


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Предотвратяване на трудовите злополуки
авторски материал
Автор / източник: Европейска агенция за безопасност и здраве
стр. 51


Рубрика: Пазар на труда

Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. - Въпроси и отговори
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 56

Практически въпроси, свързани с прекратяване на осигуряването
авторски материал
Автор / източник: Снежана Малакова
Продукт: ЕПИ Финанси
стр. 59


Рубрика: Социално осигуряване

Практически въпроси, свързани с прекратяване на осигуряването
авторски материал
Автор / източник: Снежана Малакова
стр. 59

Стартира програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ за 2011 година
авторски материал
Автор / източник: ИК "Труд и право"
стр. 65


Рубрика: Здравно осигуряване

Как да възстановим здравноосигурителните си права за 2011 година
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 71

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 73

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"


ПРИЛОЖЕНИЕ:
Новата уредба на надомния труд в българското трудово законодателство
авторски материал
Автор / източник: Цвета Попова
стр. 88

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...