Меню


Рубрика: Трудови отношения

 

Промените в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 КТ
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 5

Как се променя безсрочен договор
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 8

Отпуск за празника на всяка вяра
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 10

Материалноправни въпроси на дисциплинарната отговорност с важно практическо значение
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 11

Работодателят плаща за трудова злополука
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 18

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ и по договор за управление
авторски материал
Автор / източник: Мариана Виденова
стр. 19

Новата Наредба за безплатното работно и униформено облекло
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 21

При конфликт на интереси законът дава предимство на незаконно уволнения работник или служител
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 28


Рубрика: Държавна служба

Работният план ­ важно начало на ежегодния атестационен процес
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 31

Последните промени в декларирането на интереси от лицата, заемащи публични длъжности
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева
стр. 34


Рубрика: Човешки ресурси

Управлението на човешките ресурси в “Софарма Трейдинг” АД
авторски материал
Автор / източник: Антоанета Георгиева
стр. 39


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Въпроси и отговори по заплащане на труда
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 45

При промяна на длъжността в същото предприятие няма основания за намаляване на процента за трудов стаж и професионален опит
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 47

Обезщетението от четири заплати се плаща до месец след уволнението
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 49


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Възлагане на контрола над законодателството, свързано с държавната служба, на инспекцията по труда
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 50

Подаване на декларации и уведомления по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд през 2011 г.
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 54


Рубрика: Пазар на труда

Националният план за действие по заетостта през 2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 56


Рубрика: Социално осигуряване

Промени в реда за подаване и съхранение на данни от осигурителите и самоосигуряващите се лица
авторски материал
Автор / източник: Румяна Станчева
стр. 65

Нови правила при закупуването на стаж за пенсия от началото на 2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Атанас Йорданов
стр. 72

Национална програма “Помощ за пенсиониране” през 2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Ваня Никова
стр. 75


Рубрика: Социално подпомагане

Промени в режима за отпускане на месечни добавки за деца с трайни увреждания
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 78


Рубрика: Здравно осигуряване

Ред и условия за изписване на лекарствени продукти в рецептурните книжки
авторски материал
Автор / източник: Петя Сотирова
стр. 80


Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"


ПРИЛОЖЕНИЕ:
Прилагане на новата Национална класификация на професиите и длъжностите от предприятията
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...