Меню


Рубрика: Трудови отношения

За приложението на разпоредбите за масово уволнение при закриване на предприятието
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф.
стр. 5

Относно “социалните” мотиви при законодателното уреждане на платения годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 9

Смяната на собственика не е основание за напускане
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 13

Уволненият дисциплинарно взема обезщетение за неползван отпуск
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 15

Задължения на работодателя във връзка с контрола за спазване на трудовото законодателство, определени в чл. 403а КТ
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 16


Рубрика: Държавна служба

За възможността заместващ служител да бъде назначен на длъжността на замествания
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 20

 

Рубрика: Човешки ресурси

Как да намерите подходящата работа през 2011 година
авторски материал
Автор / източник: Ангелина Генова
стр. 24


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Отразяване на годишните бонуси при определяне на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 28

Как ще се почива около празниците през 2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Атанас Йорданов
стр. 30


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Тенденции и мерки при инспектиране на труда в условията на криза
авторски материал
Автор / източник: Румяна Михайлова
стр. 33


Рубрика: Пазар на труда

Указание за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 45

Практически аспекти по прилагането на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Найденов
стр. 46


Рубрика: Социално осигуряване

Измененията в Кодекса за социално осигуряване, приети в края на 2010 г.
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 49

Промените в задължителното пенсионно осигуряване, направени със Закона за изменение и допълнение на КСО
авторски материал
Автор / източник: Елина Костова
стр. 54

Нови моменти в реда за изплащане на паричните обезщетения за безработица и регистрацията на безработните лица
авторски материал
Автор / източник: Кина Койчева-Лукарска
стр. 65


Рубрика: Здравно осигуряване

През 2011 година с Национален рамков договор се определят и медицинската, и денталната помощ
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев
стр. 69


Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...