Меню


Рубрика: Трудови отношения

Определяне началото на изпълнение на трудовия договор
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 5

Възникване на трудово правоотношение въз основа на конкурс
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 7

Длъжността на майката се пази
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 9

От 13 ноември 2010 г. е в сила нова наредба за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 КТ
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 10

Установяване на трудов стаж, придобит в друга държава - членка на Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 17


Рубрика: Държавна служба

Режим на ползване на платените годишни отпуски от държавните служители след решението на Конституционния съд
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 20

Класирането в конкурс за държавен служител не се оспорва пред съд
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 22


Рубрика: Човешки ресурси

Фирменият етичен кодекс - Елемент на организационната култура
авторски материал
Автор / източник: Емилия Дойчева
стр. 24


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Има ли право работодателят да изплаща на работниците си само част от трудовото им възнаграждение
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 32

Поне четири заплати - при уволнение по специален ред
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 34


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Мерки на работодателя за зимна подготовка на предприятието по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 36

Поддържане на работното място в безопасно състояние
авторски материал
Автор / източник: Георги Илиев
стр. 40


Рубрика: Пазар на труда

Новата национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Светлана Ганева
стр. 54


Рубрика: Социално осигуряване

Особености при определяне на правото и изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност и майчинство на самоосигуряващите се лица
авторски материал
Автор / източник: Румяна Станчева
стр. 58

Писмо № 04-02-371 от 12.11.2010 г. на НОИ
Защо категорията на труда се признава при пенсиониране за осигурителен стаж и възраст, а лицата с увреждания са лишени от тези права? Защо при отпускането и определянето на размера на пенсиите за инвалидност не се взема предвид категорията на положения труд?
административна практика

Автор / източник: НОИ
стр. 65

Писмо № 94С-3015-1 от 15.11.2010 г. на НОИ
От 02.06.1986 г. до 05.10.1987 г. съм работила в селското стопанство като бояджия, което се доказва от приложеното копие на трудовата ми книжка. От коя категория ще се зачете трудът ми при пенсиониране?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 66

Писмо № 26-1684-1 от 24.11.2010 г. на НОИ
Моля да ме уведомите, кой може да издаде или да коригира удостоверения за осигурителен стаж и осигурителен доход, когато фирмата е ликвидирана и няма управител, който да ги подпише?
административна практика

Автор / източник: НОИ
стр. 67


Рубрика: Социално подпомагане

Правото на обезщетение при бременност и раждане зависи от наличието на осигурителен стаж в съответния фонд на ДОО, а не на осигуряване въобще
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 69

Не плащат на майката, ако праща детето си на ясла
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 70


Рубрика: Здравно осигуряване

От 1 до 31 декември здравноосигурените лица могат да сменят личния си лекар

"Важно е да знаете!"

Указател на публикациите в дайджест "Труд и право" през 2010 година

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...