Меню


Рубрика: Трудови отношения

Запазване на трудовите правоотношения при прехвърляне на дейност чрез аутсорсинг
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 5

Изменение на трудовия договор по взаимно съгласие на страните
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 12

Промени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, в сила от 28 август 2010 г.
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 14

Глобата не е дисциплинарно наказание
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 20

Отказът не спира уволнението
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 21

По-ниска долна граница на санкциите за нарушения на трудовите правила и нови задължения за работодателите
авторски материал
Автор / източник: Атанас Йорданов
стр. 22


Рубрика: Държавна служба

Поредни изменения в Закона за държавния служител
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 26

Преглед на съдебната практика на вас във връзка с тълкуването на понятието “професионален опит”
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 28

Рубрика: Човешки ресурси

Индивидуалният план за кариерно развитие
авторски материал
Автор / източник: Емилия Дойчева
стр. 33


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Зачитане на трудов стаж при пореден трудов договор на работник или служител със същия работодател
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 40

Как се изчислява обезщетението за неползван отпуск
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 41

Обезщетението при съкращение се облага
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 42


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Нова Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 44

Разсрочване на задълженията към държавното обществено осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Георги Зафиров
Продукт: ЕПИ Финанси
стр. 50

Разсрочване на задълженията към държавното обществено осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Георги Зафиров
стр. 50

Писмо № 94Е-1133-1 от 17 .09.2010 г. на НОИ
Имам положен осигурителен стаж над 18 години от първа категория труд и се възползвах от възможността за по-ранно пенсиониране по § 4, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване. Мога ли да си получа набраните суми по индивидуалната ми партида в професионалния пенсионен фонд?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 55

Писмо № 94С-2981-1 от 17.09.2010 г. на НОИ
При какви условия се пенсионират работещите към “Гражданска защита”, като се има предвид, че тази структура през годините е преминавала на подчинение на различни ведомства?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 56

Писмо № 26-3169-1 от 17.09.2010 г. на НОИ
За времето от 01.03.1992 до 15.05.1997 г. съм работила на трудов договор в акционерно дружество, което в момента е в ликвидация. При прекратяване на трудовото ми правоотношение за този период имам заверена трудова книжка. Сега ми предстои пенсиониране. Какви документи следва да представя за работата ми в акционерното дружество, за да ми бъде зачетен осигурителен стаж и осигурителен доход за времето от 01.03.1992 до 15.05.1997 г.?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 57


Рубрика: Социално подпомагане

Условия за участие в дейността “Личен асистент”
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 62


Рубрика: Здравно осигуряване

Прилагане на новите Регламенти № 883/2004 и № 987/2009 в частта им, засягаща въпросите на здравното осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев
стр. 64

Прилагане на новите Регламенти № 883/2004 и № 987/2009 в частта им, засягаща въпросите на здравното осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев
Продукт: ЕПИ Финанси
стр. 64

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 73


Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"


ПРИЛОЖЕНИЕ:

Имуществена отговорност на работодателя по чл. 200 от Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Марио Първанов

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...