Меню


Рубрика: Трудови отношения

Уговаряне на неустойка за нарушаване на забраната за упражняване на конкурентна дейност в трудов договор
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 5

Допълнителният договор може да стане основен
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 11

Отказ за приемане на друга работа в същото предприятие
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 12

Прекратяване на договор за допълнителен труд
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 15

Неползваният отпуск се плаща в деня на уволнението
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 16

Работното облекло се връща при напускане
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 17

Нови основания за прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 19

Решение № 42 от 30.07.2010 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 25


Рубрика: Държавна служба

Държавните служители са длъжни да познават и спазват Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 29


Рубрика: Човешки ресурси

Управление на човешките ресурси чрез разработване на компетентностни модели
авторски материал
Автор / източник: Томчо Томов
стр. 31


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 41


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Въпроси и отговори по прилагане на законодателството по безопасност и здраве при работа - За да имат работещите право на безплатна храна по реда на чл. 285 от Кодекса на труда, трябва едновременно да са налице условията “специфичен характер на труда” и “специфична организация на труда”
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 44

Въпроси и отговори по прилагане на законодателството по безопасност и здраве при работа - В случаите, когато работниците и служителите ползват безплатна храна и/или добавки към нея и на друго основание, получават храна само на едно от основанията
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 45

Въпроси и отговори по прилагане на законодателството по безопасност и здраве при работа - При спазване на условията на чл. 285 от Кодекса на труда безплатната храна и/или добавките към нея могат да бъдат предоставяни и под формата на ваучери за храна
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 46

Въпроси и отговори по прилагане на законодателството по безопасност и здраве при работа - Върху стойността на безплатната храна и/или добавките към храната не се начисляват и внасят осигурителни вноски
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 48


Рубрика: Пазар на труда

Как да си намерим работа
административна практика
Автор / източник: АЗ
стр. 49


Рубрика: Социално осигуряване

Изплащане на гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
авторски материал
Автор / източник: Кина Койчева-Лукарска
стр. 54

Прилагане на новата разпоредба на § 220, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО
авторски материал
Автор / източник: Иван Карановски
стр. 64

Пенсионер може да работи по трудов договор
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 69


Рубрика: Социално подпомагане

Условия за достъп до целеви помощи за отопление за отоплителен сезон 2010-2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Михаела Тодорова
стр. 70

Еднократна помощ на първокласниците в размер на 150 лева ще бъде изплатена през тази година
На фокус
Автор / източник: "ТП"
стр. 75


Рубрика: Здравно осигуряване

Промените в Закона за лечебните заведения - Отражение на обществените очаквания за по-добро здравеопазване
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев
стр. 75

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 82

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...

Ново в ЕПИ

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...