Меню


Рубрика: Трудови отношения

Уговаряне на неустойка за нарушаване на забраната за упражняване на конкурентна дейност в трудов договор
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 5

Допълнителният договор може да стане основен
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 11

Отказ за приемане на друга работа в същото предприятие
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 12

Прекратяване на договор за допълнителен труд
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 15

Неползваният отпуск се плаща в деня на уволнението
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 16

Работното облекло се връща при напускане
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 17

Нови основания за прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 19

Решение № 42 от 30.07.2010 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 25


Рубрика: Държавна служба

Държавните служители са длъжни да познават и спазват Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 29


Рубрика: Човешки ресурси

Управление на човешките ресурси чрез разработване на компетентностни модели
авторски материал
Автор / източник: Томчо Томов
стр. 31


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 41


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Въпроси и отговори по прилагане на законодателството по безопасност и здраве при работа - За да имат работещите право на безплатна храна по реда на чл. 285 от Кодекса на труда, трябва едновременно да са налице условията “специфичен характер на труда” и “специфична организация на труда”
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 44

Въпроси и отговори по прилагане на законодателството по безопасност и здраве при работа - В случаите, когато работниците и служителите ползват безплатна храна и/или добавки към нея и на друго основание, получават храна само на едно от основанията
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 45

Въпроси и отговори по прилагане на законодателството по безопасност и здраве при работа - При спазване на условията на чл. 285 от Кодекса на труда безплатната храна и/или добавките към нея могат да бъдат предоставяни и под формата на ваучери за храна
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 46

Въпроси и отговори по прилагане на законодателството по безопасност и здраве при работа - Върху стойността на безплатната храна и/или добавките към храната не се начисляват и внасят осигурителни вноски
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 48


Рубрика: Пазар на труда

Как да си намерим работа
административна практика
Автор / източник: АЗ
стр. 49


Рубрика: Социално осигуряване

Изплащане на гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
авторски материал
Автор / източник: Кина Койчева-Лукарска
стр. 54

Прилагане на новата разпоредба на § 220, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО
авторски материал
Автор / източник: Иван Карановски
стр. 64

Пенсионер може да работи по трудов договор
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 69


Рубрика: Социално подпомагане

Условия за достъп до целеви помощи за отопление за отоплителен сезон 2010-2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Михаела Тодорова
стр. 70

Еднократна помощ на първокласниците в размер на 150 лева ще бъде изплатена през тази година
На фокус
Автор / източник: "ТП"
стр. 75


Рубрика: Здравно осигуряване

Промените в Закона за лечебните заведения - Отражение на обществените очаквания за по-добро здравеопазване
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев
стр. 75

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 82

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...