Меню

Дайджест "Труд и право", 2021 г., кн. 02

По смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО), самоосигуряващи се лица, са лицата, които имат задължение да внасят вноски за държавното обществено осигуряване и здравното осигуряване за своя сметка. Тези лица са посочени в чл. 4, ал. 3 от кодекса, съгласно който задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:

1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;

2. лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

3. регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите.

В течение на календарната година самоосигуряващите се лица внасят осигурителните си вноски авансово върху избран от тях осигурителен доход. Нормативното основание за това е разпоредбата на чл. 6, ал. 8 КСО.

Всяка година в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се определят границите на този доход, т. е. определя се минимален и максимален размер на осигурителния доход. През 2020 г. минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица беше 610 лв. Това означава, че осигурителните вноски се дължат най-малко върху 610 лв. в случаите, в които лицето няма друго основание за осигуряване и внасяне на осигурителни вноски.

...........

Вержиния ЗАРКОВА, експерт по социално осигуряване
____________

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 02/2021 г. на списание „Труд и право”, както и в ЕПИ „Труд и социално осигуряване”.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...