Меню

Дайджест "Труд и право", 2021 г., кн. 01

Коментар

С последните промени в Кодекса на труда (КТ), обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 107 от 18.12.2020 г., се предвиждат изменения и допълнения в разпоредбите, регламентиращи двустранното сътрудничество, трудовите отношения с международен елемент, разпростирането на колективния трудов договор на отраслово и браншово равнище, вписването на колективните трудови договори, условията за присъединяване към колективен трудов договор, командироването на работници в рамките на предоставяне на услуги, трудовият договор за работа през определени дни от месеца, трудовият договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, задължението за дежурство и за разположение на работодателя, условията за ефективно полагане на нощния труд, сумираното изчисляване на работното време, продължителността на извънредния труд, официалните празници, необходимият за ползване на платен годишен отпуск трудов стаж при постъпване за първи път на работа, спирането на сроковете за налагане на дисциплинарни наказания, трудовият договор за обучение по време на работа, трудовият договор за стажуване, прекратяването на трудовия договор от работодателя с предизвестие при придобиване на право на пенсия, зачитането и признаването на трудов стаж, контролната дейност и административните санкции при нарушаване на трудовото законодателство.

............

Мариана ВАСИЛЕВА, юрист в администрацията на Министерския съвет
______
Пълният текст на статията можете да откриете в брой 01/2021 г. на списание „Труд и право”, както и в ЕПИ „Труд и социално осигуряване”.

Акценти

Книга-годишник Социално осигуряване – 2022

Една новина, която ще зарадва всички наши читатели, колеги и приятели:

Прочети още...

Светли Християнски празници!

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

Прочети още...

Нека да мислим зелено!

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Прочети още...

Новото данъчно законодателство през 2022 година

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Прочети още...

Трудови отношения – 2022

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Прочети още...