Меню

Дайджест "Труд и право", 2021 г., кн. 01

Коментар

С последните промени в Кодекса на труда (КТ), обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 107 от 18.12.2020 г., се предвиждат изменения и допълнения в разпоредбите, регламентиращи двустранното сътрудничество, трудовите отношения с международен елемент, разпростирането на колективния трудов договор на отраслово и браншово равнище, вписването на колективните трудови договори, условията за присъединяване към колективен трудов договор, командироването на работници в рамките на предоставяне на услуги, трудовият договор за работа през определени дни от месеца, трудовият договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, задължението за дежурство и за разположение на работодателя, условията за ефективно полагане на нощния труд, сумираното изчисляване на работното време, продължителността на извънредния труд, официалните празници, необходимият за ползване на платен годишен отпуск трудов стаж при постъпване за първи път на работа, спирането на сроковете за налагане на дисциплинарни наказания, трудовият договор за обучение по време на работа, трудовият договор за стажуване, прекратяването на трудовия договор от работодателя с предизвестие при придобиване на право на пенсия, зачитането и признаването на трудов стаж, контролната дейност и административните санкции при нарушаване на трудовото законодателство.

............

Мариана ВАСИЛЕВА, юрист в администрацията на Министерския съвет
______
Пълният текст на статията можете да откриете в брой 01/2021 г. на списание „Труд и право”, както и в ЕПИ „Труд и социално осигуряване”.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...