Меню

Дайджест "Труд и право", 2020 г., кн. 12

Коментар

На проведено на 20.10.2020 г. заседание на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) беше утвърден проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (за краткост проект на ЗБДОО за 2021 г.). Водени от желанието да Ви бъдем полезни, в следващите редове накратко ще представим какво предвижда проектът на ЗБДОО за новата година по отношение на осигурителния доход и задължителните осигурителни вноски.

По отношение на осигурителния доход и задължителните вноски разглежданият проект на ЗБДОО за 2021 г. предвижда:

  • 650 лв. - минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица (при 610 лв. за 2020 г.), с оглед на предвидения нов размер на минималната работна заплата за страната за 2021 г. - 650 лв.;
  • 420 лв. - минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите (т. е. не е заложена промяна в сравнение с настоящата година);
  • 3000 лв. - максимален месечен размер на осигурителния доход (и тук е предвидено запазване при съпоставка с настоящата година);
  • прилагане на минимални месечни размери на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии (минимални осигурителни прагове); За 2021 г. техните размери не са договорени, като без налагане на административно увеличение и едновременно с това при планирано повишаване на минималната работна заплата с 6,6 на сто (от 610 лв. на 650 лв.), средното увеличение на минималните осигурителни прагове ще е около 4,5 на сто;
  • запазване на размерите и разпределението на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване;
  • за 2021 г. е предвидено да не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

Важно е да се подчертае, че изложеното дотук е само предварителна информация, тъй като тепърва следва съгласуването на въпросния проект на ЗБДОО за 2021 г. в Националния съвет за тристранно сътрудничество, след което предстои неговото приемане от Министерския съвет и окончателното му гласуване в Народното събрание.

Димитър БОЙЧЕВ, консултант „Бойчев консултинг“ ЕООД

 

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...