Меню

Дайджест "Труд и право", 2020 г., кн. 10

Коментар

Напоследък съдилищата се сблъскват с някои нови трудовоправни проблеми, резултат най-вече от законодателните изменения и практиката по прилагането им в периода на извънредното положение и последвалата го извънредна епидемична обстановка, обявени с цел ограничаване разпространението на коронавируса (COVID-19). Посочените изменения вече многократно са анализирани в правната периодика, включително в списание „Труд и право“. Затова е достатъчно тук да се припомни, че с тях беше направен опит за облекчаване на работодателите в преодоляването на последиците от пандемията: предоставяне на правото едностранно да въведат дистанционни форми на работа, намалено работно време в предприятието, да разпоредят ползване на платен годишен отпуски т. н.1

Същевременно трябва да се отчете, че Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и за преодоляване на последиците (в актуалната редакция на заглавието на този акт) не установи никакви допълнителни правни гаранции за коректното изпълнение на новите работодателски правомощия и дори нещо повече - той обуслови спирането на правораздавателния процес по трудови (а и други) спорове. Без съмнение това създаде нагласи у някои работодатели към злоупотреби с трудови права, а възможността работниците и служителите да потърсят съдебна защита се откри едва след отмяната на извънредното положение и завръщането на съдилищата към нормален ритъм на работа.2 Затова и съдебната практика едва сега се запознава с мащабите на генерираните в последните месеци спорове и проблеми, и вероятно още дълго ще търпи техните негативни последици.

.....

Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ, Институт за държавата и правото при БАН

____________
Пълният текст на статията можете да откриете в брой 10/2020 г. на списание „Труд и право”, както и в ЕПИ „Труд и социално осигуряване”.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...