Меню

С Постановление № 289 на Министерския съвет от 2019 г. (обн. ДВ, бр. 93 от 26.11.2019 г.) бяха изменени и допълнени следните нормативни актове:

  • Класификаторът на длъжностите в администрацията;
  • Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията;
  • Наредбата за служебното положение на държавните служители;
  • Наредбата за документите за заемане на държавна служба;
  • Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
  • Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

По-долу ще бъдат разгледани основните промени, засягащи всички държавни служители в администрацията.

....

Ирена БОРИСОВА, юрист
___________

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 12/2019 г. на списание „Труд и право”, както и в ЕПИ „Труд и социално осигуряване”.

Свързани продукти

Труд и право Труд и право

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...