Меню

Дайджест "Труд и право", 2019 г., кн. 11

Коментар

Проектът на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2020 г. е разработен в изпълнение на Решение № 52 на Министерския съвет (РМС) от 31.01.2019 г. за бюджетната процедура за 2020 г. и Указания БЮ № 3 от 30.08.2019 г. на Министерството на финансите (МФ) за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ) за 2020 г. Той е съобразен и с основните допускания по средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г., и с указанията на министъра на финансите от октомври 2019 г., във връзка със заключителния етап на бюджетната процедура за 2020 г.

В проекта на ЗБДОО за 2020 г. са заложени следните политики по приходите:

  • Запазва се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ и фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на ДОО на нивото от 2019 г. Запазват се и размерите на осигурителните вноски за другите фондове на ДОО, а също и съотношенията между осигурителите и осигурените лица.
  • За 2020 г. не са договорени минимални осигурителни доходи (МОД) по икономически дейности и квалификационни групи професии. Без налагане на административно увеличение на МОД и при планирано увеличение на минималната работна заплата с 8,9 на сто средното увеличение на МОД през 2020 г. е около 5,4 на сто.
  • Увеличава се минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 560 на 610 лв.
  • Увеличава се минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 400 на 610 лв.
  • Запазва се максималният осигурителен доход за всички осигурени лица на 3 000 лв.
  • За 2020 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, като се запазва разпоредбата на чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР) относно максималния месечен размер на гарантираното вземане, който не може да бъде по-малък от 2,5 минимални работни заплати.
  • Определят се за приход в бюджета на НОИ 81 000 лв. от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ - за дейностите по чл. 13 ЗГВРСНР.

....................

„ТП“

_____
Пълният текст на статията можете да откриете в брой 11/2019 г. на списание „Труд и право”, както и в ЕПИ „Труд и социално осигуряване”.

 

 

 

 

Свързани продукти

Труд и право Труд и право

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...