Меню

Дайджест "Търговско и облигационно право", 2021 г., кн. 02

Последните изменения в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ), приети по силата на § 14 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража („Държавен вестник“, бр. 105 от 11.12.2020 г.), въведоха принципно нови процесуални разрешения в производството по обжалване на отказите на длъжностните лица при Агенцията по вписванията за вписване, заличаване или обявяване на актове в търговския регистър. Същите се отнасят до легитимацията на жалбоподателя, процесуалните правила за съдебното производството и разпределението на отговорността за разноските, направени в същото.

Легитимация на жалбоподателя

Законът за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел не очертава кръг от лица, легитимирани да обжалват отказите, постановени от длъжностните лица по регистрацията. Преди изменението на закона от „Държавен вестник“, бр. 105 от 11.12.2020 г., както и понастоящем процесуалната легитимация на жалбоподателя следва материалноправната такава. Същата по необходимост се предпоставя от наличието на правен интерес, с оглед на което легитимирано да обжалва постановения отказ е лицето, което в качеството си на заявител в регистърното производство не е получило целения правен резултат - вписване заличаване или обявяване на обстоятелства в търговския регистър. Това принципно положение остава непроменено и след последните изменения на закона, поради което легитимацията на жалбоподателя в производството по чл. 25, ал. 1 ЗТРРЮЛНЦ се обосновава от наличието на две кумулативни предпоставки:

..............

Бистра НИКОЛОВА, съдия

______________

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 02/2021 г. на списание „Търговско и облигационно право”, както и в ЕПИ „Търговско и облигационно право”.

Акценти

Издателска програма „Есен 2021 – Пролет 2022“

Готова е издателската ни програма „Есен 2021 – Пролет 2022“. Разгледайте я и изберете полезните и интересни за Вас издания. И направете абонамент сега - на преференциални цени.

Прочети още...

Брой No 9 на месечните списания

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право - Част І - Търговци

Важно за абонатите на „ЕПИ Търговско и облигационно право“:
Вече имате на разположение и уникалното издание на проф. д-р Огнян Герджиков „Учебник по търговско право - Част І - Търговци“

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...