Меню

Дайджест "Търговско и облигационно право", 2020 г., кн. 09

В последните месеци сме свидетели на чести допълнения в Закона за обществените поръчки (ЗОП), които са продиктувани от необходимостта да бъдат отразени всички съществени елементи от новата електронна платформа за повеждане на процедури. Извън тези, безспорно актуални, теми на възлагането обаче, остават и редица въпросиq свързани с правилното и унифицирано прилагане на вече действащите разпоредби на закона.

Една от темите, която задържа фокуса на вниманието на правоприлагащите страни, е разпоредбата на чл. 104, ал. 5 ЗОП, която предвижда възможността възложителят да изисква допълнителна информация и разяснения по вече представени в офертата данни, както от участниците, така и от трети лица.

Съгласно цитирания нормативен текст се предвижда, че „При разглеждане на офертите, когато е необходимо, се допуска извършване на проверки по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците“.

.....

Цветелина ВАСИЛЕВА, експерт по обществени поръчки

_____
Пълният текст на статията можете да откриете в брой 09/2020 г. на списание „Търговско и облигационно право”, както и в ЕПИ „Търговско и облигационно право”.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...