Меню

Дайджест "Търговско и облигационно право", 2020 г., кн. 09

В последните месеци сме свидетели на чести допълнения в Закона за обществените поръчки (ЗОП), които са продиктувани от необходимостта да бъдат отразени всички съществени елементи от новата електронна платформа за повеждане на процедури. Извън тези, безспорно актуални, теми на възлагането обаче, остават и редица въпросиq свързани с правилното и унифицирано прилагане на вече действащите разпоредби на закона.

Една от темите, която задържа фокуса на вниманието на правоприлагащите страни, е разпоредбата на чл. 104, ал. 5 ЗОП, която предвижда възможността възложителят да изисква допълнителна информация и разяснения по вече представени в офертата данни, както от участниците, така и от трети лица.

Съгласно цитирания нормативен текст се предвижда, че „При разглеждане на офертите, когато е необходимо, се допуска извършване на проверки по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците“.

.....

Цветелина ВАСИЛЕВА, експерт по обществени поръчки

_____
Пълният текст на статията можете да откриете в брой 09/2020 г. на списание „Търговско и облигационно право”, както и в ЕПИ „Търговско и облигационно право”.

Акценти

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...