Меню

С настъпването на новата 2020 г. ни посреща и поредното изменение в Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г.), което, считано от 1 януари, възложителите и участниците във  възлагането на обществени поръчки са длъжни да съобразят. Част от промените са продиктувани от въвеждането на електронната платформа за провеждане на процедури, но по-сериозната част от промените целят да унифицират практиката по възлагане, както и да преодолеят тенденцията за променливо тълкуване на текстовете на закона от страна на различните групи правоприлагащи.

С настоящото изложение ще ви запознаем с най-съществените промени на нормативната база, с които ни предстои да се сблъскаме в процеса на работа.

............

Цветелина ВАСИЛЕВА, юрист

_____

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 01/2020 г. на списание „Търговско и облигационно право”, както и в ЕПИ „Търговско и облигационно право”.