Меню


Рубрика: Търговци

Относно прехвърлянето на акциите и временните удостоверения на АД
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 5

Възобновяване на ликвидационното производство на търговски дружества
авторски материал
Автор / източник: Анета Антонова
стр. 12

Решение № 41 от 29.04.2009 г. на ВКС, I т.о.
Предпоставка за реализиране по исков път на имуществената отговорност на управителя в ООД за причинените на дружеството вреди е наличие на решение на общото събрание на съдружниците по чл. 137, ал. 1, т. 8 ТЗ, а взетото решение по чл. 137, ал. 1, т. 5 ТЗ за освобождаването му от отговорност е допълнително настъпил правопогасяващ факт за нея. Правото да се търси отговорността на управителя на ООД преминава към новоучреденото чрез промяна на правната форма АД само ако това право е съществувало в патримониума на прекратеното без ликвидация ООД.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 15


Рубрика: Сделки

Въпроси относно обема на прехвърляните права при цесията
авторски материал
Автор / източник: Александър Иванов
стр. 20

Решение № 37 от 23.04.2009 г. на ВКС - ТК
Отговорността на застрахователя при деликт е гаранционно обезпечителна и се определя от предмета на имущественото застраховане, като задължението му за репариране на вредите възниква дотолкова, доколкото застрахованото имуществено благо е унищожено.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 29


Рубрика: Спорове

Трансграничната несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 34


Рубрика: Обществени поръчки

Практически проблеми при прилагането на чл. 47, ал. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Милана Кривачка
стр. 41


Рубрика: Конкуренция

Съотношение между общата забрана за злоупотреба с монополно или господстващо положение и специалните състави на това нарушение (чл. 21 ЗЗК)
авторски материал
Автор / източник: Веселина Каменова
стр. 52


Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти - Заем на финансови инструменти
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, д-р
стр. 61


Рубрика: Общ европейски пазар. Защита на потребителите

Ново законодателство за защита на потребителите в областта на потребителските кредити
авторски материал
Автор / източник: Емил Алексиев
стр. 68


Информация в плюс


ПРИЛОЖЕНИЕ:
За разграничението между граждански и търговски сделки и намаляване на неустойката по тях
авторски материал
Автор / източник: Георги Стефанов, доц. д-р

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...