Меню


Рубрика: Търговци

Каква е съдбата на клона след прехвърлянето на индивидуализираното чрез него имущество?
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 5

Решение № 134 от 08.12.2009 г. на ВКС – ТК
За активната процесуална легитимация на лицата по чл. 625 ТЗ съдът следи служебно и е задължен да отхвърли молбата за откриване на производство по несъстоятелност, ако лицето, което е инициирало производството, не може да докаже качеството си на длъжник или кредитор. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 15


Рубрика: Сделки

Предимства на договорната клауза за “негативна материална промяна”
авторски материал
Автор / източник: Антон Карлов
стр. 19

Решение № 145 от 15.12.2009 г. на ВКС
Разпоредбата на чл. 88, ал. 1, изр. 2 ЗЗД предвижда, че кредиторът има право на обезщетение за вредите от неизпълнение на договора, като не обвързва това с различното действие във времето на конститутивния ефект от разваляне на двустранните разговори. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 29

Решение по МАД № 3/2008, постановено на 17.02.2009 г.
Фактическият състав на правото да се извърши прихващане включва следните елементи: 1) съществуване на две вземания; 2) насрещност на двете вземания; 3) вземанията следва да са или парични, или да имат за предмет еднородни и заместими вещи; 4) изискуемост на двете вземания и 5) ликвидност на вземането на лицето, което извършва прихващането. Прихващането с неликвидно вземане е допустимо, при условие че предявяването пред АС при БТПП възражение бъде уважено, изискването за ликвидност важи, когато прихващането става чрез едностранно извънсъдебно изявление на един от насрещните кредитори, но не и при т.нар. съдебно прихващане, което настъпва, след като спорното вземане бъде установено със сила на пресъдено нещо, така че става безспорно, а с това и ликвидно. арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 32


Рубрика: Спорове

За подсъдността по чл. 113 ГПК при искове на застраховани лица
авторски материал
Автор / източник: Мартин Петров
стр. 35


Рубрика: Обществени поръчки

Проблеми при възлагането на обществени поръчки в сферата на здравеопазването
авторски материал
Автор / източник: Елена Димова
стр. 43


Рубрика: Конкуренция

Нелоялните търговски практики на предприятия с изключителен или значителен пазарен дял
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 51


Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти - Къса продажба
авторски материалл
Автор / източник: Камелия Касабова, д-р
стр. 60


Рубрика: Общ европейски пазар. Защита на потребителите

Законът за ГМО - трябва ли да се изменя и защо
авторски материалл
Автор / източник: Снежана Благоева
стр. 71

Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...