Меню


Рубрика: Търговци

Въпроси на организацията и компетентността на общото събрание на акционерите
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 5

Въпросът за разграничителния критерий на исковете по чл. 71 и 74 от Търговския закон и съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 10

Сдружение с нестопанска цел се регистрира по специални правила
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 15

Решение № 159 от 15.12.2009 г. на ВКС – ТК
Причините по смисъла на чл. 155, т. 1 ТЗ следва да са такива, които създават непреодолима пречка за осъществяване предмета на дейност на дружеството. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 17


Рубрика: Сделки

Съобщаване, вписване и отказ от обезпечения при суброгация
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 20

Решение № 71 от 22.06.2009 г. на ВКС, I т.о.
Неспазване на законоустановената форма за действителност на търговската сделка не води автоматично до нейната нищожност. Страната може да се позове на нищожността на това основание само ако е оспорвала действителността на изявлението. С двустранно подписаната фактура, материализираща всички съществени елементи на договора за продажба, включително и отбелязване начина на плащане - “в брой” или “по сметка”, както и с предаването на вещите, следва да се приеме за доказано изпълнение на задължението на купувача за заплащане на цената им. съдебна практика
Автор / източник: ВКС


Рубрика: Спорове

За новите моменти при налагане на обезпечителните мерки по новия ГПК
авторски материалл
Автор / източник: Ана Стоилова
стр. 34


Рубрика: Обществени поръчки

Практика на СЕС - Договор за обществена поръчка
авторски материал
Автор / източник: Златина Лилян
стр. 41


Рубрика: Конкуренция

Отказ за доставка на конкурент като форма на злоупотреба с господстващо положение
авторски материал
Автор / източник: Петър Градинаров
стр. 49


Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти - Маржин покупки
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, д-р
стр. 59


Рубрика: Общ европейски пазар. Защита на потребителите

Умеем ли да четем етикетите на битовите електроуреди?
авторски материал
Автор / източник: Силвия Иванова
стр. 73

Информация в плюс

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Въпроси на отговорността на държавата и общините за вреди, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразна административна дейност
авторски материал
Автор / източник: Александър Еленков

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...