МенюРубрика: Търговци
 

Преместване на седалището на дружество в друга държава членка, различна от държавата на неговото учредяване - Решение на Съда на Европейските общности по дело C-210/06 Cartesio
 авторски материал
Автор / източник: Людмила Хъмчева
 стр. 5

Решение № 59 от 28.07.2009 г. на ВКС, II т.о.
Управител на ООД може да бъде само физическо лице, но няма пречка, ако е предвидено в дружествения договор или по решение на общото събрание на съдружниците определени функции от управлението на дружеството да бъдат предоставени на професионално управляващо юридическо лице, но не в качеството на орган на дружеството.
 съдебна практика
Автор / източник: ВКС
 стр. 14


Рубрика: Сделки
 

За нищожността на неустойката поради противоречие с добрите нрави, или принципът “Всичко или нищо”
 авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
 стр. 17

Позоваване и правни последици от действието на непреодолимата сила по чл. 306 ТЗ
 авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
 стр. 25

Решение № 60 от 01.07.2009 г. на ВКС, I т.о.
Редът по чл. 307 ТЗ за изменение или прекратяване на сключените търговски сделки е неприложим при приватизационните договори, защото те нямат правната характеристика на търговска сделка по смисъла на чл. 286 ТЗ.
 съдебна практика
Автор / източник: ВКС
 стр. 32


Рубрика: Спорове
 

Какво представлява европейското изпълнително основание
 авторски материал
Автор / източник: Ана Стоилова
 стр. 34


Рубрика: Обществени поръчки
 

Клонът на чуждестранно лице като участник в процедури за възлагане на обществени поръчки
 авторски материал
Автор / източник: Грета Стоева
 стр. 41


Рубрика: Конкуренция
 

Клаузи за ексклузивитет - допустимост и критерии за оценка
 авторски материал
Автор / източник: Мария Папазова
 стр. 49


Рубрика: Правен режим на финансовите услуги
 

Изисквания за компетентност на лицата, предоставящи финансови услуги
 авторски материал
Автор / източник: Любомир Христов, Иван Мангачев
 стр. 55


Рубрика: Общ европейски пазар. Защита на потребителите


Етикетиране на нехранителни стоки
 авторски материал
Автор / източник: Силвия Иванова
 стр. 65

Информация в плюс
стр. 70

Указател на публикациите в дайджест "Търговско и конкурентно право" през 2009 г.
стр. 71

Акценти

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...

Ново в ЕПИ

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...