МенюРубрика: Търговци
 

Преместване на седалището на дружество в друга държава членка, различна от държавата на неговото учредяване - Решение на Съда на Европейските общности по дело C-210/06 Cartesio
 авторски материал
Автор / източник: Людмила Хъмчева
 стр. 5

Решение № 59 от 28.07.2009 г. на ВКС, II т.о.
Управител на ООД може да бъде само физическо лице, но няма пречка, ако е предвидено в дружествения договор или по решение на общото събрание на съдружниците определени функции от управлението на дружеството да бъдат предоставени на професионално управляващо юридическо лице, но не в качеството на орган на дружеството.
 съдебна практика
Автор / източник: ВКС
 стр. 14


Рубрика: Сделки
 

За нищожността на неустойката поради противоречие с добрите нрави, или принципът “Всичко или нищо”
 авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
 стр. 17

Позоваване и правни последици от действието на непреодолимата сила по чл. 306 ТЗ
 авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
 стр. 25

Решение № 60 от 01.07.2009 г. на ВКС, I т.о.
Редът по чл. 307 ТЗ за изменение или прекратяване на сключените търговски сделки е неприложим при приватизационните договори, защото те нямат правната характеристика на търговска сделка по смисъла на чл. 286 ТЗ.
 съдебна практика
Автор / източник: ВКС
 стр. 32


Рубрика: Спорове
 

Какво представлява европейското изпълнително основание
 авторски материал
Автор / източник: Ана Стоилова
 стр. 34


Рубрика: Обществени поръчки
 

Клонът на чуждестранно лице като участник в процедури за възлагане на обществени поръчки
 авторски материал
Автор / източник: Грета Стоева
 стр. 41


Рубрика: Конкуренция
 

Клаузи за ексклузивитет - допустимост и критерии за оценка
 авторски материал
Автор / източник: Мария Папазова
 стр. 49


Рубрика: Правен режим на финансовите услуги
 

Изисквания за компетентност на лицата, предоставящи финансови услуги
 авторски материал
Автор / източник: Любомир Христов, Иван Мангачев
 стр. 55


Рубрика: Общ европейски пазар. Защита на потребителите


Етикетиране на нехранителни стоки
 авторски материал
Автор / източник: Силвия Иванова
 стр. 65

Информация в плюс
стр. 70

Указател на публикациите в дайджест "Търговско и конкурентно право" през 2009 г.
стр. 71

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...