Меню


Рубрика: Търговци

Относно допълнителните парични вноски в дружеството с ограничена отговорност
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 5

Приватизация на забранено за приватизация търговско дружество
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 13

Решение по ВАД № 121/2007, постановено на 23.02.2009 г.
С вписването на отделянето част от правата и задълженията на преобразуващото се дружество преминава върху всяко приемащо и/или новоучредено дружество съответно на разпределението, предвидено в договора или плана за преобразуване. Такъв действително е ефектът от отделянето само по отношение на делимите права и задължения. Неделимите права и задължения, към които спада и правото да се предяви иск пред арбитраж вместо пред държавен съд, преминават в своята цялост и върху новоучреденото дружество, като остават да съществуват и в патримониума на съществувалото дотогава дружество.
арбитражна практикаа
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 19


Рубрика: Сделки

Разсрочване на вземането на държавата за неустойки срещу купувачи по приватизационни сделки
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 21

Решение № 1 от 10.02.2009 г. на ВКС – ТК
При договорите за приватизационна продажба е приложимо санкционирането на клауза за неустойка от договора с нищожност на основание чл. 26, ал. 1 ЗЗД поради накърняване с нея на добрите нрави.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 27

Определение по ВАД № 214/2008 г., постановено на 16.03.2009 г.
Арбитърът е длъжен да се самоотведе или да бъде отведен от решаващия орган, ако съществуват обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения относно неговата безпристрастност или независимост. тези обстоятелства могат да съществуват под най-различна форма и затова те не са и не могат да бъдат конкретно изброени, но е необходимо тези обстоятелства да пораждат не просто съмнение за безпристрастността и независимостта на арбитъра, а това съмнение да е основателно. с други думи, трябва да е установено, че тези обстоятелства най-вероятно ще променят професионалната и безпристрастна оценка на арбитъра и ще го отклонят в порочна посока; обстоятелствата трябва да са от такъв характер, че с много голяма вероятност те да деформират свободната воля на арбитъра.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 32


Рубрика: Спорове

Международна компетентност на съда по мястото на изпълнение на договорно задължение
авторски материал
Автор / източник: Людмила Хъмчева
стр. 36


Рубрика: Обществени поръчки

Относно някои аспекти при определянето на критерии за оценка на оферти по ЗОП
авторски материал
Автор / източник: Мартин Петров
стр. 48


Рубрика: Конкуренция

Алтернативен процесуален способ за решаване на общностните дела за картели
авторски материал
Автор / източник: Кирил Пангелов
стр. 59


Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Отговорност на доставчиците на платежни услуги при използване на платежни карти в интернет
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 69


Рубрика: Общ европейски пазар. Защита на потребителите

За по-добро функциониране на веригата за доставка на хранителни стоки в ЕС
авторски материал
Автор / източник: Емилия Вълчева
стр. 79

Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...