Меню


Рубрика: Търговци

Относно принудителното освобождаване на членове на управителния или контролния орган на банка
авторски материал
Автор / източник: Никола Колев
стр. 5

Завет на търговското предприятие
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 11

Решение № 64 от 09.06.2009 г. на ВКС – ТК
Законът не допуска изчисляването на размера на дружествения дял да става на база пазарна цена на активите. Това може да стане само в случай на ликвидация на дружеството, когато наличните активи ще бъдат осребрени по тяхната пазарна стойност.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 19


Рубрика: Сделки

Практически аспекти на приложението на чл. 306 тз в търговските отношения
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 23

Решение № 739 от 10.11.2008 г. на ВКС – ТК
При обективна невъзможност за изпълнение на задълженията по приватизационния договор са налице предпоставките за неговото разваляне по право съгласно чл. 89 ЗЗД.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 35

Решение № 79 от 02.07.2009 г. на ВКС – ТК
Застрахователното обезщетение не може да надвишава действителната стойност на увреденото имущество, а действителната стойност не може да бъде по-голяма от пазарната му цена към деня на настъпване на събитието.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 37


Рубрика: Спорове

Допускане на предварително изпълнение на издаден административен акт
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 40


Рубрика: Обществени поръчки

Практически проблеми при участието на обединения в процедурите за възлагане на обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Боряна Дакова, Грета Стоева
стр. 46


Рубрика: Конкуренция

Новата практика на КЗК и ВАС по прилагане на общностното право на конкуренцията
авторски материал
Автор / източник: Кирил Пангелов
стр. 55


Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Правeн режим и изискванията към дейността на платежните институции
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 68

Информация в плюс

Приложение:
Европейска директива за нелоялни търговски практики
авторски материал
Автор / източник: Румяна Бресничка

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...