Меню

 

Рубрика: Търговци

Деривативният иск по чл. 240а ТЗ
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, д-р
стр. 5

Относно правото на оттегляне на членовете на съветите по чл. 233, ал. 5 ТЗ
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 8

Решение № 967/03.12.2007 г. на ВКС – ТК
Уведомяването на НАП и на АДВ е процесуална предпоставка от рода на положителните за допустимостта на молбата, подадена от длъжника на основание чл. 626 ТЗ, за откриване на производство по несъстоятелност.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 15


Рубрика: Сделки

За съотношението между чл. 26, ал. 2 и чл. 31 ЗЗД в светлината на съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Иван Русчев, доц. д-р
стр. 17

Решение № 732/05.12.2008 г. на ВКС - ТК
При всички търговски сделки, с изключение на т. нар. “фикс сделки”, изтичането на срока не освобождава длъжника от неговото задължение, освен ако то не е погасено по давност или облигационната връзка не е отпаднала поради развалянето на договора.Ю
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 28

Решение по ВАД № 37/2007, постановено на 23.06.2008 г.
Претенцията за неустойка за забавено изпълнение може да се кумулира само с иск за реално изпълнение на още валидно задължение по действащ договор. Това обаче не ограничава възможността на кредитора да търси и получи обезщетение за непокритите от неустойката реално претърпени вреди.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 31


Рубрика: Спорове

Връчване на съобщение на ответника чрез залепване на уведомление - Преклузията на процесуалните права на ответника при неподаване на писмен отговор на исковата молба
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 33


Рубрика: Обществени поръчки

Предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от Европейските фондове
авторски материал
Автор / източник: Милана Кривачка
стр. 42


Рубрика: Конкуренция

Антиконкурентни манипулации на обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Кирил Пангелов, Мирослава Маринова
стр. 51


Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Правна уредба на договора за платежни услуги
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 62


Рубрика: Общ Европейски пазар.
Защита на потребителите

Новото законодателство в биологичното земеделие
авторски материал
Автор / източник: Емилия Вълчева
стр. 72

Информация в плюс

Приложение:
Заем за послужване
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...