Меню

Рубрика: Търговци

Преструктурирането на банки и инвестиционни посредници след последните изменения на правната рамка
авторски материал
Автор / източник: Д-р Нели Маданска
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Юридически противоречия във връзка с въвеждането в публичния сектор на квалифициран електронен подпис
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 16


Рубрика: Облигационни отношения

Признаване на вземането от длъжника като основание за прекъсване на погасителната давност
авторски материал
Автор / източник: Проф. д-р Поля Голева
стр. 27


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Обжалваеми ли са действията на съдебния изпълнител по реда на чл. 35 от Закона за особените залози
авторски материал
Автор / източник: Д-р Димитър Иванов
стр. 39


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Прелюдия към Тълкувателно дело № 3/2020 г. на ОСГТК на ВКС –
авторски материал
Автор / източник: Петър Топуров
стр. 48

Предявяване на иск
авторски материал
Автор / източник: Венелин Гачев
стр. 63


Рубрика: Несъстоятелност

Способи за защита правата на третите лица в производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 76


Рубрика: Обществени поръчки

Предели на компетентност при възлагането на обществени поръчки според вида възложител публичен или секторен
авторски материал
Автор / източник: Йоана Маринова-Стефанова
стр. 88


Информация в плюс
стр. 98

Легендата за Уолдорф Астория – истина или измислица
стр. 99

Акценти

Книга-годишник Социално осигуряване – 2022

Една новина, която ще зарадва всички наши читатели, колеги и приятели:

Прочети още...

Светли Християнски празници!

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

Прочети още...

Нека да мислим зелено!

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Прочети още...

Новото данъчно законодателство през 2022 година

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Прочети още...

Трудови отношения – 2022

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Прочети още...