Меню

Рубрика: Търговци

Новите моменти в производството по обжалване на отказите на длъжностните лица по регистрацията
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 5Рубрика: Търгов
ски сделки

Преглед на утвърдената практика на ВКС по делата за надплатени суми за лихва по договори за ипотечен кредит
авторски материал
Автор / източник: Венелин Гачев
стр. 17Рубрика: Облигационни отношения

Проблемът за съпричиняването на вреди от пострадалия при непозволено увреждане в практиката на ВКС
авторски материал
Автор / източник: Ирина Богданова
стр. 26


Пред кого трябва да е направено признаването на вземането по чл. 116, б. „а“ от Закона за задълженията и договорите и с какви конклудентни действия може да се извършва то
авторски материал
Автор / източник: Неделина Симова
стр. 45Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Eлектронно правосъдие в условията на пандемията от COVID-19
Публичното обявяване на съдебни актове в интернет страницата на съда
авторски материал
Автор / източник: Д-р Сибила Игнатова
стр. 58


Последиците от излизането на Великобритания от Европейския съюз („Брекзит“) върху международния граждански процес
авторски материал
Автор / източник: Деян Драгиев
стр. 69Рубрика: Неъстоятелност

Налагане на обезпечителна мярка при оздравяване или стабилизиране на предприятието на длъжника
авторски материал
Автор / източник: Д-р Тихомир Николов
стр. 77Рубрика: Конкуренция

Сравнителната реклама в България и нелоялната конкуренция –
авторски материал
Автор / източник: Люба Маркова
стр. 88

 

Информация в плюс
стр. 102

Писма до „безсмъртната любима“ – Лудвиг Ван Бетовен
стр. 103

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...