Меню

Рубрика: Търговци

 

Въпроси на активната легитимация по иска по чл. 74 от Търговския закон в практиката на ВКС
авторски материал
Автор / източник: Доц. д-р Николай Колев
стр. 5

Договор и устав на командитно дружество с акции
авторски материал
Автор / източник: Михаил Миланов
стр. 15

 

Рубрика: Търговски сделки

 

За електронните документи и практическото им приложение в съвременните бизнес отношения
авторски материал
Автор / източник: Росица Василева, Д-р Мартин Захариев
стр. 24

 

Рубрика: Облигационни отношения

 

Новите положения в правния режим на погасителната давност по Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Проф. д-р Поля Голева
стр. 38

 

Договорните отношения в условията на пандемията
Искът за изменение или прекратяване на договора поради стопанска непоносимост по чл. 307 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Д-р Георги Хорозов
стр. 55

 

Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

 

Участие в съдебно заседание и събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка в гражданския процес
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 66

 

Рубрика: Неъстоятелност

 

Възобновяване на производството по несъстоятелност в хипотезата на чл. 632, ал. 2 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Д-р Нели Маданска
стр. 80

 

Рубрика: Обществени поръчки

 

Промените в Закона за обществените поръчки, в сила от 1 януари 2021 г.
авторски материал
Автор / източник: Д-р Полина Цокова
стр. 90

 

Информация в плюс
стр. 102

Ако твоето желание не се изпълнява, значи то още не е платено
стр. 103

Акценти

Книга-годишник Социално осигуряване – 2022

Една новина, която ще зарадва всички наши читатели, колеги и приятели:

Прочети още...

Светли Християнски празници!

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

Прочети още...

Нека да мислим зелено!

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Прочети още...

Новото данъчно законодателство през 2022 година

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Прочети още...

Трудови отношения – 2022

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Прочети още...