Меню

Рубрика: Търговци

Обжалване на отказите на длъжностните лица по регистрацията - противоречиви практически разрешения
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 5

Прекратяване на ЕООД при смърт на едноличния собственик на капитала
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Балабанова
стр. 17


Рубрика: Търговски сделки

Заповед за изпълнение по запис на заповед или менителница, обезпечаващи вземане по договор, сключен с потребител
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 25


Рубрика: Облигационни отношения

Встъпване в дълг и встъпване в арбитражното споразумение
авторски материал
Автор / източник: Йордан Пангев
стр. 40

Съдебна практика на ВКС по чл. 19 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 46


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Законовото решаване на въпроса дали съдебно дело с потребител е търговско или гражданско (или още веднъж за дефиницията на търговска сделка)
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 56


Рубрика: Несъстоятелност

Влязлото в сила разпределение на съдебния изпълнител при открито производство по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Иван Николаев
стр. 70


Рубрика: Обществени поръчки

Правосубектни ли са обединенията - кандидати и участници, в процедурите по Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Сюлейман Башов
стр. 77

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменение на договори в условията на икономическа криза - способи и предизвикателства
авторски материал
Автор / източник: Деян Петров

Информация в плюс
стр. 90

Из "Десет закона на щастието" - Аугусто Кури
стр. 91

 

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...