Меню

Дайджест "Търговско и облигационно право", 2020 г., кн. 07

Рубрика: Търговци

Обжалване на отказите на длъжностните лица по регистрацията - противоречиви практически разрешения
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 5

Прекратяване на ЕООД при смърт на едноличния собственик на капитала
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Балабанова
стр. 17


Рубрика: Търговски сделки

Заповед за изпълнение по запис на заповед или менителница, обезпечаващи вземане по договор, сключен с потребител
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 25


Рубрика: Облигационни отношения

Встъпване в дълг и встъпване в арбитражното споразумение
авторски материал
Автор / източник: Йордан Пангев
стр. 40

Съдебна практика на ВКС по чл. 19 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 46


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Законовото решаване на въпроса дали съдебно дело с потребител е търговско или гражданско (или още веднъж за дефиницията на търговска сделка)
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 56


Рубрика: Несъстоятелност

Влязлото в сила разпределение на съдебния изпълнител при открито производство по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Иван Николаев
стр. 70


Рубрика: Обществени поръчки

Правосубектни ли са обединенията - кандидати и участници, в процедурите по Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Сюлейман Башов
стр. 77

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменение на договори в условията на икономическа криза - способи и предизвикателства
авторски материал
Автор / източник: Деян Петров

Информация в плюс
стр. 90

Из "Десет закона на щастието" - Аугусто Кури
стр. 91

 

Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...