Меню

Рубрика: Търговци

Обжалване на отказите на длъжностните лица по регистрацията - противоречиви практически разрешения
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 5

Прекратяване на ЕООД при смърт на едноличния собственик на капитала
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Балабанова
стр. 17


Рубрика: Търговски сделки

Заповед за изпълнение по запис на заповед или менителница, обезпечаващи вземане по договор, сключен с потребител
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 25


Рубрика: Облигационни отношения

Встъпване в дълг и встъпване в арбитражното споразумение
авторски материал
Автор / източник: Йордан Пангев
стр. 40

Съдебна практика на ВКС по чл. 19 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 46


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Законовото решаване на въпроса дали съдебно дело с потребител е търговско или гражданско (или още веднъж за дефиницията на търговска сделка)
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 56


Рубрика: Несъстоятелност

Влязлото в сила разпределение на съдебния изпълнител при открито производство по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Иван Николаев
стр. 70


Рубрика: Обществени поръчки

Правосубектни ли са обединенията - кандидати и участници, в процедурите по Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Сюлейман Башов
стр. 77

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменение на договори в условията на икономическа криза - способи и предизвикателства
авторски материал
Автор / източник: Деян Петров

Информация в плюс
стр. 90

Из "Десет закона на щастието" - Аугусто Кури
стр. 91

 

Акценти

Издателска програма „Есен 2021 – Пролет 2022“

Готова е издателската ни програма „Есен 2021 – Пролет 2022“. Разгледайте я и изберете полезните и интересни за Вас издания. И направете абонамент сега - на преференциални цени.

Прочети още...

Брой No 9 на месечните списания

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право - Част І - Търговци

Важно за абонатите на „ЕПИ Търговско и облигационно право“:
Вече имате на разположение и уникалното издание на проф. д-р Огнян Герджиков „Учебник по търговско право - Част І - Търговци“

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...