Меню

Рубрика: Търговци

Решенията на общото събрание на ООД относно отговорността на управителя за вреди, причинени на ООД, в практиката на ВКС
авторски материал
Автор / източник: Доц. д-р Николай Колев
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Действието на ЗМДВИП спрямо забавени плащания по договори за кредит, лизинг и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и др.)
авторски материал
Автор / източник: Д-р Георги Хорозов
стр. 15


Рубрика: Облигационни отношения

Съдебна практика на ВКС по чл. 87 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 27


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Принудителното изпълнение при извънредната ситуация
авторски материал
Автор / източник: Д-р Димитър Иванов
стр. 38

Тече ли погасителна давност за вземания по изпълнителни дела, образувани преди приемането на Тълкувателно решение № 2/26.05.2015 г. по тълк. дело № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС?
авторски материал
Автор / източник: Михаил Нацкин
стр. 48


Рубрика: Несъстоятелност

Ефектът от извънредните мерки върху осребряването в производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Д-р Нели Маданска
стр. 57


Рубрика: Обществени поръчки

Обществените поръчки в условията на пандемията и предприетите законодателни промени
авторски материал
Автор / източник: Цветелина Василева
стр. 67


Рубрика: Защита на личните данни

Обработване на лични данни при прилагане на противоепидемични мерки
авторски материал
Автор / източник: Д-р Невин Фети
стр. 75

Информация в плюс
стр. 86

16 причини да се чувствате по-добре, отколкото мислите
стр. 87


ПРИЛОЖЕНИЕ

Въпроси на частното право в условията на извънредно положение
авторски материал
Автор / източник:  Проф. д-р Поля Голева

 

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...