Меню

Рубрика: Търговци

Действие на вписването в ТРРЮЛНЦ на прехвърляне на дружествен дял в ООД и на свързаните с него промени
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Балабанова
стр. 5

Основания за изключване на съдружник от дружество с ограничена отговорност
авторски материал
Автор / източник: Мария Лекова
стр. 17


Рубрика: Търговски сделки

Забраната за сключване на правни сделки по чл. 28 от закона за приватизацията и следприватизационния контрол в съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Димитър Стоянов
стр. 24

Правен анализ на търговското споразумение между Европейския съюз и Канада (СЕТА)
авторски материал
Автор / източник: Александър Минев
стр. 35


Рубрика: Облигационни отношения

Спестеният разход като форма на обогатяване при иска по чл. 59 от Закона за задълженията и договорите - Няколко хипотези от съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Ирина Богданова
стр. 46

Практика на ВКС по чл. 49 от Закона за задълженията и договорите
съдебна практика
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 61


Рубрика: Несъстоятелност

Проблеми на правоприлагането по двата въпроса, поставени в тълкувателно дело № 2 от 2018 г. на ОСТК на Върховния касационен съд
авторски материал
Автор / източник: Георги Стефанов, проф. д-р
стр. 69


Рубрика: Обществени поръчки

Въпроси от практиката по искане за временна мярка „спиране на процедурата“
авторски материал
Автор / източник: Галина Жекова
стр. 81

Информация в плюс
стр. 94

Как да останем млади
стр. 95

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...