Меню

Рубрика: Търговци

Действие на вписването в ТРРЮЛНЦ на прехвърляне на дружествен дял в ООД и на свързаните с него промени
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Балабанова
стр. 5

Основания за изключване на съдружник от дружество с ограничена отговорност
авторски материал
Автор / източник: Мария Лекова
стр. 17


Рубрика: Търговски сделки

Забраната за сключване на правни сделки по чл. 28 от закона за приватизацията и следприватизационния контрол в съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Димитър Стоянов
стр. 24

Правен анализ на търговското споразумение между Европейския съюз и Канада (СЕТА)
авторски материал
Автор / източник: Александър Минев
стр. 35


Рубрика: Облигационни отношения

Спестеният разход като форма на обогатяване при иска по чл. 59 от Закона за задълженията и договорите - Няколко хипотези от съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Ирина Богданова
стр. 46

Практика на ВКС по чл. 49 от Закона за задълженията и договорите
съдебна практика
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 61


Рубрика: Несъстоятелност

Проблеми на правоприлагането по двата въпроса, поставени в тълкувателно дело № 2 от 2018 г. на ОСТК на Върховния касационен съд
авторски материал
Автор / източник: Георги Стефанов, проф. д-р
стр. 69


Рубрика: Обществени поръчки

Въпроси от практиката по искане за временна мярка „спиране на процедурата“
авторски материал
Автор / източник: Галина Жекова
стр. 81

Информация в плюс
стр. 94

Как да останем млади
стр. 95

Акценти

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...