Меню

Рубрика: Търговци

Действие на вписването в ТРРЮЛНЦ на прехвърляне на дружествен дял в ООД и на свързаните с него промени
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Балабанова
стр. 5

Основания за изключване на съдружник от дружество с ограничена отговорност
авторски материал
Автор / източник: Мария Лекова
стр. 17


Рубрика: Търговски сделки

Забраната за сключване на правни сделки по чл. 28 от закона за приватизацията и следприватизационния контрол в съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Димитър Стоянов
стр. 24

Правен анализ на търговското споразумение между Европейския съюз и Канада (СЕТА)
авторски материал
Автор / източник: Александър Минев
стр. 35


Рубрика: Облигационни отношения

Спестеният разход като форма на обогатяване при иска по чл. 59 от Закона за задълженията и договорите - Няколко хипотези от съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Ирина Богданова
стр. 46

Практика на ВКС по чл. 49 от Закона за задълженията и договорите
съдебна практика
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 61


Рубрика: Несъстоятелност

Проблеми на правоприлагането по двата въпроса, поставени в тълкувателно дело № 2 от 2018 г. на ОСТК на Върховния касационен съд
авторски материал
Автор / източник: Георги Стефанов, проф. д-р
стр. 69


Рубрика: Обществени поръчки

Въпроси от практиката по искане за временна мярка „спиране на процедурата“
авторски материал
Автор / източник: Галина Жекова
стр. 81

Информация в плюс
стр. 94

Как да останем млади
стр. 95

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...