Меню

Рубрика: Търговци

Някои въпроси на вписването в имотния регистър при преобразуване на търговски дружества и на заобикаляне на закона
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 5

Търговско право в рими
Прекратяване на АД -
Автор / източник: Проф. д-р Огнян Герджиков
стр. 13


Рубрика: Търговски сделки

За някои въпроси във връзка с търговската продажба с предварително плащане на цената
авторски материал
Автор / източник: Мартин Александров
стр. 15


Рубрика: Облигационни отношения

Застрахователните лимити на обезщетението за неимуществени вреди в практиката на българските съдилища през 2019 г.
авторски материал
Автор / източник: Светослав Желев
стр. 29


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Промени ли се доверието към арбитражното производство след изменението на правния режим
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Златарева, доц. д-р
стр. 40


Рубрика: Несъстоятелност

Разпределение на масата на несъстоятелността - правила и практики
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 52

Възстановяване на предплатените суми за покриване на разноските в производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Георги Стефанов, проф. д-р, Тихомир Николов
стр. 63


Рубрика: Обществени поръчки

Новите изменения в Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Цветелина Василева
стр. 70

Прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка при наличие на една подходяща оферта съгласно актуалната практика на КЗК и на ВАС
авторски материал
Автор / източник: Весела Андонова
стр. 76

ПРИЛОЖЕНИЕ
Критичен поглед върху съдебни решения, присъждащи обезщетения на вложители в Корпоративна търговска банка за неприлагане от страна на Българската народна банка на приложимото право на Европейския съюз с директен ефект в областта на гарантираните влогове
авторски материал
Автор / източник: Валери Димитров

Информация в плюс
стр. 90

Желая ти... (Виктор Юго)
стр. 95

 

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...