Меню

Рубрика: Търговци

Някои въпроси на вписването в имотния регистър при преобразуване на търговски дружества и на заобикаляне на закона
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 5

Търговско право в рими
Прекратяване на АД -
Автор / източник: Проф. д-р Огнян Герджиков
стр. 13


Рубрика: Търговски сделки

За някои въпроси във връзка с търговската продажба с предварително плащане на цената
авторски материал
Автор / източник: Мартин Александров
стр. 15


Рубрика: Облигационни отношения

Застрахователните лимити на обезщетението за неимуществени вреди в практиката на българските съдилища през 2019 г.
авторски материал
Автор / източник: Светослав Желев
стр. 29


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Промени ли се доверието към арбитражното производство след изменението на правния режим
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Златарева, доц. д-р
стр. 40


Рубрика: Несъстоятелност

Разпределение на масата на несъстоятелността - правила и практики
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 52

Възстановяване на предплатените суми за покриване на разноските в производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Георги Стефанов, проф. д-р, Тихомир Николов
стр. 63


Рубрика: Обществени поръчки

Новите изменения в Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Цветелина Василева
стр. 70

Прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка при наличие на една подходяща оферта съгласно актуалната практика на КЗК и на ВАС
авторски материал
Автор / източник: Весела Андонова
стр. 76

ПРИЛОЖЕНИЕ
Критичен поглед върху съдебни решения, присъждащи обезщетения на вложители в Корпоративна търговска банка за неприлагане от страна на Българската народна банка на приложимото право на Европейския съюз с директен ефект в областта на гарантираните влогове
авторски материал
Автор / източник: Валери Димитров

Информация в плюс
стр. 90

Желая ти... (Виктор Юго)
стр. 95

 

Акценти

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...

Ново в ЕПИ

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...