Меню

Рубрика: Търговци

Ликвидация на заличени по закон търговски дружества и кооперации след 31 януари 2017 г. (§ 5г, ал. 5 от ПЗР на ЗТРРЮЛНЦ)
авторски материал
Автор / източник: Михаил Нацкин
стр. 5

Промени в правния режим на инвестиционните посредници и централните депозитари на ценни книжа
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 20


Рубрика: Търговски сделки

Договорът за извършване на оценка
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 33


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Отговорността на заложния кредитор при продажба по реда на чл. 37 от Закона за особените залози на движими вещи, които не принадлежат на залогодателя
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Михайлов
стр. 43


Рубрика: Облигационни отношения

Новите фактически състави на отговорността на държавата за вреди след последните промени в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 53


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Правният режим на потребителските спорове съгласно измененията в Гражданския процесуален кодекс от 2019 г.
авторски материал
Автор / източник: Деян Драгиев
стр. 64


Рубрика: Несъстоятелност

Разпределение на масата на несъстоятелността - правила и практики
авторски материалл
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 74

Решение № 347 от 27.02.2019 г. на ВКС по т. д. № 687/2018 г., II т. о., ТК
Давността по отношение на вземането, на което кредитор основава молбата си за откриване на производство по несъстоятелност по чл. 625 ТЗ, спира да тече на основание чл. 628а, ал. 3 ТЗ, докато трае производството по несъстоятелност. Ако молбата е подадена при наличието на друго висящо производство по чл. 625 ТЗ, образувано по предходна молба от друг кредитор, и второто производство бъде прекратено поради откриване на производство по несъстоятелност по първата молба, действието на спирането на давността по отношение на вземането, на което вторият кредитор е основал молбата си по чл. 625 ТЗ, се запазва.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 85


Рубрика: Обществени поръчки

Новите изменения в Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Цветелина Василева
стр. 88

Информация в плюс
стр. 94

Из „Мъдростта на северноамериканските индианци“
стр. 95

 

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...