Меню

Рубрика: Търговци

Законът за публичните предприятия и държавните и общински лечебни заведения
авторски материалл
Автор / източник: Веселин Петров, Кристиан Пройчев
стр. 5

Решение № 8 от 14.05. 2019 г. на ВКС по т. д. № 832/2018 г., I т. о., ТК
В обхвата на обичайната дейност на търговеца попадат всички онези действия и сделки, които в своята съвкупност уплътняват съдържанието на понятията „търговско занятие“ или „предмет на дейност на търговеца“, но без отчуждаването или обременяването с тежести на недвижими имоти, поемането на менителнични задължения, както и вземането на заем.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 18


Рубрика: Търговски сделки

Особености при заплащане на задълженията за топлинна енергия
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 21


Рубрика: Облигационни отношения

Може ли да се упражни правото на отказ от договора при даден задатък при незначителност на неизпълнението?
авторски материал
Автор / източник: Васил Александров
стр. 35


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Принципът на случайното разпределение на делата - понятие и правно значение
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 44


Рубрика: Несъстоятелност

Задължително съдържание на плана за стабилизация - срокове, условия и начини за плащане на кредиторите
авторски материал
Автор / източник: Янка Тянкова, доц. д-р
стр. 52


Рубрика: Обществени поръчки

Задължителното електронно възлагане на обществените поръчки стартира в началото на 2020 г.
авторски материал
Автор / източник: Весела Андонова
стр. 61

Актуална практика на съдилищата по казуси, произтичащи от прилагането на Закона за обществените поръчки - 3
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 68


Информация в плюс
стр. 74

Указател на публикациите в списание "Търговско и облигационно право" през 2019 година
стр. 75

Какво се случва в Лапландия
стр. 87

Акценти

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...

Ново в ЕПИ

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...