Меню

Рубрика: Търговци

Законът за публичните предприятия и държавните и общински лечебни заведения
авторски материалл
Автор / източник: Веселин Петров, Кристиан Пройчев
стр. 5

Решение № 8 от 14.05. 2019 г. на ВКС по т. д. № 832/2018 г., I т. о., ТК
В обхвата на обичайната дейност на търговеца попадат всички онези действия и сделки, които в своята съвкупност уплътняват съдържанието на понятията „търговско занятие“ или „предмет на дейност на търговеца“, но без отчуждаването или обременяването с тежести на недвижими имоти, поемането на менителнични задължения, както и вземането на заем.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 18


Рубрика: Търговски сделки

Особености при заплащане на задълженията за топлинна енергия
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 21


Рубрика: Облигационни отношения

Може ли да се упражни правото на отказ от договора при даден задатък при незначителност на неизпълнението?
авторски материал
Автор / източник: Васил Александров
стр. 35


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Принципът на случайното разпределение на делата - понятие и правно значение
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 44


Рубрика: Несъстоятелност

Задължително съдържание на плана за стабилизация - срокове, условия и начини за плащане на кредиторите
авторски материал
Автор / източник: Янка Тянкова, доц. д-р
стр. 52


Рубрика: Обществени поръчки

Задължителното електронно възлагане на обществените поръчки стартира в началото на 2020 г.
авторски материал
Автор / източник: Весела Андонова
стр. 61

Актуална практика на съдилищата по казуси, произтичащи от прилагането на Закона за обществените поръчки - 3
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 68


Информация в плюс
стр. 74

Указател на публикациите в списание "Търговско и облигационно право" през 2019 година
стр. 75

Какво се случва в Лапландия
стр. 87

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...