Меню

Рубрика: Търговци

Връчване на съобщения и призовки на търговци и юридически лица по реда на чл. 50 от Гражданския процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Сюлейман Башов
стр. 5

Решение № 43 от 05.06. 2019 г. на ВКС по т. д. № 1177/2018 г., II т. о., ТК
Поначало изричното пълномощно не може да бъде произволно тълкувано и превърнато по този начин в общо пълномощно. Когато съдържанието на използваните за упълномощаването думи и изрази не буди никакво съмнение относно действителната воля на упълномощителя, обхватът на упълномощаването не може безпричинно да се разширява и да се обосновава с предположения (чл. 20 ЗЗД).
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 22

Дружество с ограничена отговорност
Автор / източник: Проф. д-р Огнян Герджиков
стр. 24


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Приложима ли е разпоредбата на чл. 638, ал. 1 ТЗ спрямо изпълнението по реда на ГПК, когато изпълнителното основание е пристъпване към изпълнение по ЗОЗ?
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 29


Рубрика: Облигационни отношения

Спорни въпроси относно задължението на обещателя по чл. 23 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Петър Топуров
стр. 39

Срокът на погасителната давност при исковете за надплатени суми за лихви по договори за ипотечни кредити
авторски материал
Автор / източник: Венелин Гачев
стр. 47


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Процесуално легитимиран ли е цесионерът, нямащ качеството на банка, за предявяване на иска по чл. 422, респективно чл. 415 ГПК при осъществено частно правоприемство след издаване на заповедта за изпълнение?
авторски материал
Автор / източник: Борислав Ганчев
стр. 53


Рубрика: Несъстоятелност

Предявяване вземанията на чуждестранните кредитори в производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 67


Рубрика: Обществени поръчки

Актуална практика на съдилищата по казуси, произтичащи от прилагането на Закона за обществените поръчки - 2
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 80


Рубрика: Защита на личните данни

Въпроси от семинара „Длъжностно лице по защита на данните“, проведен на 17-18 октомври 2019 г.
авторски материал
Автор / източник: Десислава Тошкова-Николова, Невин Фети, д-р
стр. 84

Информация в плюс
стр. 90

Напътсвия на мъдреците на Изтока
стр. 91

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...