Меню

Рубрика: Търговци

Непаричните вноски в капитала на ООД и АД през призмата на съдебната практика
авторски материалл
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 5

Решение № 369 от 08.08. 2019 г. на ВКС по т. д. № 647/2018 г., II т. о., ТК
Няма пречка искът по чл. 252, ал. 1, т. 6 от Търговския закон да бъде уважен в случая, когато в резултат на упражнени права по чл. 46 от Закона за особените залози в търговския регистър е вписан управител на търговско предприятие, а впоследствие членовете на съветите са спаднали под законоизискуемия минимум.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 18


Рубрика: Търговски сделки

Обезсилване на складови записи по съдебен ред
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов, д-р
стр. 22


Рубрика: Облигационни отношения

Продължителните договори
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 30

Проблеми на oтговорността на съдружниците в гражданско дружество пред трети лица
авторски материал
Автор / източник: Деян Петров
стр. 42


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Оспорване на стойността на обекта на публична продан от страна в изпълнителното производство (чл. 468, чл. 485 ГПК)
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 58


Рубрика: Обществени поръчки

Актуална практика на съдилищата по казуси, произтичащи от прилагането на Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 67


Рубрика: Защита на личните данни

Принципите за обработване на лични данни в договорните отношения
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р
стр. 75


 

Информация в плюс
стр. 87

Диагноза: САМОТА!
стр. 88