Меню

Рубрика: Търговци

Непаричните вноски в капитала на ООД и АД през призмата на съдебната практика
авторски материалл
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 5

Решение № 369 от 08.08. 2019 г. на ВКС по т. д. № 647/2018 г., II т. о., ТК
Няма пречка искът по чл. 252, ал. 1, т. 6 от Търговския закон да бъде уважен в случая, когато в резултат на упражнени права по чл. 46 от Закона за особените залози в търговския регистър е вписан управител на търговско предприятие, а впоследствие членовете на съветите са спаднали под законоизискуемия минимум.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 18


Рубрика: Търговски сделки

Обезсилване на складови записи по съдебен ред
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов, д-р
стр. 22


Рубрика: Облигационни отношения

Продължителните договори
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 30

Проблеми на oтговорността на съдружниците в гражданско дружество пред трети лица
авторски материал
Автор / източник: Деян Петров
стр. 42


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Оспорване на стойността на обекта на публична продан от страна в изпълнителното производство (чл. 468, чл. 485 ГПК)
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 58


Рубрика: Обществени поръчки

Актуална практика на съдилищата по казуси, произтичащи от прилагането на Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 67


Рубрика: Защита на личните данни

Принципите за обработване на лични данни в договорните отношения
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р
стр. 75


 

Информация в плюс
стр. 87

Диагноза: САМОТА!
стр. 88

Акценти

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...

Ново в ЕПИ

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...