Меню

Рубрика: Търговци

Доброволно прекратяване на членството в ООД - вписване и последици
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Може ли задатъкът да се намалява поради прекомерност?
авторски материал
Автор / източник: Васил Александров
стр. 18

Решение № 66 от 29.07. 2019 г. на ВКС по т. д. № 1504/2018 г., II т. о., ТК
Уговорката в допълнителни споразумения към договор за кредит за прибавяне към размера на редовната главница на просрочени задължения за лихви, върху които се начислява възнаградителна лихва, представлява анатоцизъм по смисъла на чл. 10, ал. 3 33Д, който е допустим само при уговорка между търговци на основание чл. 294, ал. 1 ТЗ. Преструктурирането по чл. 13 от Наредба № 9 от 03.04.2008 г. за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и установяване на специфични провизии за кредитен риск (отм.) не представлява предвидена в наредба на БНБ възможност за олихвяване на изтекли лихви по чл. 10, ал. 3 33Д. Олихвяването на просрочено задължение за такси, включително чрез прибавяне на таксата към главница по кредит, върху които се начислява възнаградителна лихва, не представлява анатоцизъм по смисъла на чл. 10, ал. 3 33Д.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 34


Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Обезпечителни права в полза на множество кредитори и нуждата от реформа
авторски материал
Автор / източник: Цветан Крумов
стр. 38


Рубрика: Облигационни отношения

По някои проблеми на прихващането във връзка с отказа от бъдещи права
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев, Методи Байкушев
стр. 50


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Очевидната неправилност като основание за допускане на въззивното решение до касационен контрол
авторски материал
Автор / източник: Светослав Йорданов
стр. 57


Рубрика: Несъстоятелност

Погасяват ли се непредявените в производството по несъстоятелност вземания на кредиторите, когато то е прекратено с решение по чл. 632, ал. 4 от Търговския закон?
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 65


Рубрика: Обществени поръчки

Несъответствия в ценовата оферта - действия на комисията и евентуални последици
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 72

Рубрика: Защита на личните данни

Изтриване и унищожаване на лични данни
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р
стр. 75

 

Информация в плюс
стр. 86

Без стъклени покриви - просто синьо небе
стр. 87

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...